Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Εναλλακτικών Μεθόδων Αντί της Μετάγγισης Αίματος

Ορθοπεδική Χειρουργική

Economic impact of tranexamic acid in healthy patients undergoing primary total hip and knee arthroplasty.

Gillette BP, Maradit Kremers H, Duncan CM, Smith HM, Trousdale RT, Pagnano MW, Sierra RJ.

Πηγή‎: J Arthroplasty 2013;28(8 Suppl):137-9.

Καταχώριση‎: PubMed 23886409

DOI‎: 10.1016/j.arth.2013.04.054

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886409

Incidence and costs of bleeding-related complications in French hospitals following surgery for various diagnoses.

Ye X, Lafuma A, Torreton E, Arnaud A.

Πηγή‎: BMC Health Serv Res 2013;13(1):186.

Καταχώριση‎: PubMed 23692862

DOI‎: 10.1186/1472-6963-13-186

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692862

Clinical and cost effectiveness-related aspects of retransfusion in total hip and knee arthroplasty.

Dobosz B, Dutka J, Dutka L, Maleta P.

Πηγή‎: Ortop Traumatol Rehabil 2012;14(5):421-8.

Καταχώριση‎: PubMed 23208933

DOI‎: 10.5604/15093492.1016367

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23208933

The cost of post-operative shed blood salvage after total knee arthroplasty: an analysis of 1,093 consecutive procedures.

Muñoz M, Ariza D, Campos A, Martín-Montañez E, Pavía J.

Πηγή‎: Blood Transfus 2013;11(2):260-71.

Καταχώριση‎: PubMed 23149145

DOI‎: 10.2450/2012.0139-12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149145

Hemostatic techniques reduce hospital stay following multilevel posterior cervical spine surgery.

Cho SK, Yi JS, Park MS, Hu G, Zebala LP, Pahys JM, Kang MM, Lee DH, Riew KD.

Πηγή‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(21):1952-8.

Καταχώριση‎: PubMed 23138237

DOI‎: 10.2106/JBJS.K.00632

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138237

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Πηγή‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Καταχώριση‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

Use of tranexamic acid is a cost effective method in preventing blood loss during and after total knee replacement.

Sepah YJ, Umer M, Ahmad T, Nasim F, Chaudhry MU, Umar M.

Πηγή‎: J Orthop Surg Res 2011;6:22.

Καταχώριση‎: PubMed 21600028

DOI‎: 10.1186/1749-799X-6-22

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21600028

Blood loss control with two doses of tranexamic acid in a multimodal protocol for total knee arthroplasty.

Ortega-Andreu M, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo R, Gómez-Barrena E.

Πηγή‎: Open Orthop J 2011;5:44-8.

Καταχώριση‎: PubMed 21552468

DOI‎: 10.2174/1874325001105010044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552468

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Πηγή‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Καταχώριση‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

One intraoperative dose of tranexamic acid for patients having primary hip or knee arthroplasty.

Ralley FE, Berta D, Binns V, Howard J, Naudie DD.

Πηγή‎: Clin Orthop Relat Res 2010;468(7):1905-11.

Καταχώριση‎: PubMed 20063079

DOI‎: 10.1007/s11999-009-1217-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20063079

Effect of epsilon aminocaproic acid on red-cell transfusion requirements in major spinal surgery.

Berenholtz SM, Pham JC, Garrett-Mayer E, Atchison CW, Kostuik JP, Cohen DB, Nundy S, Dorman T, Ness PM, Klag MJ, Pronovost PJ, Kebaish KM.

Πηγή‎: Spine (Phila Pa 1976) 2009;34(19):2096-03.

Καταχώριση‎: PubMed 19730217

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181b1fab2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19730217

Efficacy and cost-effectiveness of cell saving blood autotransfusion in adult lumbar fusion.

Savvidou C, Chatziioannou SN, Pilichou A, Pneumaticos SG.

Πηγή‎: Transfus Med 2009;19(4):202-6.

Καταχώριση‎: PubMed 19706137

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2009.00929.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706137

Transfusion strategy for primary knee and hip arthroplasty: impact of an algorithm to lower transfusion rates and hospital costs.

Martinez V, Monsaingeon-Lion A, Cherif K, Judet T, Chauvin M, Fletcher D.

Πηγή‎: Br J Anaesth 2007;99(6):794-800.

Καταχώριση‎: PubMed 17928302

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17928302

The effectiveness of reinfusion after total knee replacement. A prospective randomized controlled study.

Zacharopoulos A, Apostolopoulos A, Kyriakidis A.

Πηγή‎: Int Orthop 2007;31(3):303-8.

Καταχώριση‎: PubMed 16810542

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16810542

A safe, simple and cost-effective protocol for blood transfusion in primary total knee replacement.

Mehra A, Murray J, DeAlwis C.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2004;86(4):260-2.

Καταχώριση‎: PubMed 15239867

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15239867


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.