Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Εναλλακτικών Μεθόδων Αντί της Μετάγγισης Αίματος

Διάσωση Κυττάρων Αίματος

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Πηγή‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Καταχώριση‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Clinical efficacy and cost effectiveness of intraoperative cell salvage in pelvic trauma surgery.

Odak S, Raza A, Shah N, Clayson A.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2013;95(5):357-60.

Καταχώριση‎: PubMed 23838500

DOI‎: 10.1308/003588413X13629960045715

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838500

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery.

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Πηγή‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Καταχώριση‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage.

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Πηγή‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Καταχώριση‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Πηγή‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Καταχώριση‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Πηγή‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Καταχώριση‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596

Intraoperative cell salvage versus allogeneic transfusion during abdominal aortic surgery: clinical and financial outcomes.

Marković M, Davidović L, Savić N, Sindjelić R, Ille T, Dragas M.

Πηγή‎: Vascular 2009;17(2):83-92.

Καταχώριση‎: PubMed 19426638

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426638

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Πηγή‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Καταχώριση‎: PubMed 17377098

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Πηγή‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Καταχώριση‎: PubMed 17049141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation.

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Πηγή‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Καταχώριση‎: PubMed 16495800

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.