●○○ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Έχει η Αγία Γραφή πρακτική αξία ακόμα και σήμερα;

Εδάφιο: 2Τι 3:16

Σύνδεση: Συμφωνεί η Αγία Γραφή με την επιστήμη;

○●○ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Συμφωνεί η Αγία Γραφή με την επιστήμη;

Εδάφιο: Ιώβ 26:7

Σύνδεση: Είναι πρακτικές οι συμβουλές της Αγίας Γραφής;

○○● ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Είναι πρακτικές οι συμβουλές της Αγίας Γραφής;

Εδάφιο: Παρ 14:30

Σύνδεση: Έχει προείπει η Αγία Γραφή το μέλλον με ακρίβεια;