Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Σεπτέμβριος 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΨΑΛΜΟΣ 119

“Να Περπατάτε Σύμφωνα με τον Νόμο του Ιεχωβά”

“Να Περπατάτε Σύμφωνα με τον Νόμο του Ιεχωβά”

Το να περπατάμε σύμφωνα με τον Νόμο του Ιεχωβά σημαίνει να υποτασσόμαστε πρόθυμα στη θεϊκή καθοδηγία. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα ανθρώπων που, όπως ο ψαλμωδός, ακολουθούσαν τον νόμο του Ιεχωβά και στηρίζονταν σε αυτόν.

Η αληθινή ευτυχία εξαρτάται από το αν περπατάμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού

119:1-8

Ο Ιησούς του Ναυή είχε πλήρη πεποίθηση στην καθοδηγία του Ιεχωβά. Ήξερε ότι για να έχει χαρά και επιτυχία, έπρεπε να εμπιστεύεται στον Ιεχωβά με όλη του την καρδιά

Ο Λόγος του Θεού μάς δίνει το θάρρος που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες της ζωής

119:33-40

Ο Ιερεμίας έδειξε θάρρος και στηρίχτηκε στον Ιεχωβά σε δύσκολες καταστάσεις. Διατήρησε τη ζωή του απλή και εγκαρτέρησε στον διορισμό του

Η ακριβής γνώση του Λόγου του Θεού μάς δίνει πεποίθηση ώστε να κηρύττουμε

119:41-48

Ο Παύλος δεν φοβόταν να μεταδώσει το άγγελμα του Θεού σε οποιονδήποτε. Είχε πλήρη πεποίθηση στη βοήθεια του Ιεχωβά όταν κήρυξε με τόλμη στον Κυβερνήτη Φήλικα

Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να δείχνω εγώ περισσότερη πεποίθηση καθώς δίνω μαρτυρία σε άλλους;

  • Στο σχολείο

  • Στην εργασία

  • Στην οικογένεια

  • Άλλο