Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΨΑΛΜΟΙ 142-150

«Μεγάλος Είναι ο Ιεχωβά και Πάρα Πολύ Αξιύμνητος»

145:1-5

Καθώς παρατηρούσε την απεριόριστη μεγαλοσύνη του Ιεχωβά, ο Δαβίδ υποκινήθηκε να τον αινεί για πάντα

145:10-12

Οι όσιοι υπηρέτες του Ιεχωβά, όπως ο Δαβίδ, υποκινούνται να περιλαμβάνουν τακτικά στις συζητήσεις τους τις κραταιές Του πράξεις

145:14

Ο Δαβίδ ήταν πεπεισμένος ότι ο Ιεχωβά θέλει και έχει την ικανότητα να φροντίζει όλους τους υπηρέτες Του