Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΨΑΛΜΟΙ 135-141

Είμαστε Πλασμένοι με Θαυμαστό Τρόπο

Είμαστε Πλασμένοι με Θαυμαστό Τρόπο

Ο Δαβίδ συλλογιζόταν τις αποδείξεις για τις καλές ιδιότητες του Θεού οι οποίες ήταν φανερές στη δημιουργία Του. Χρησιμοποίησε με πεποίθηση τη ζωή του για να υπηρετεί τον Ιεχωβά.

Όταν ο Δαβίδ έκανε βαθιές σκέψεις για τη δημιουργία, υποκινούνταν να αινεί τον Ιεχωβά:

139:14

  • «Θα σε εξυμνώ επειδή με φοβερό και θαυμαστό τρόπο είμαι πλασμένος»

139:15

  • «Τα κόκαλά μου δεν ήταν κρυμμένα από εσένα όταν διαμορφωνόμουν στα κρυφά, όταν υφαινόμουν στα χαμηλότερα μέρη της γης»

139:16

  • «Τα μάτια σου με είδαν όταν ήμουν έμβρυο, και στο βιβλίο σου ήταν καταγραμμένα όλα τα μέρη μου»