Ο Δαβίδ συλλογιζόταν τις αποδείξεις για τις καλές ιδιότητες του Θεού οι οποίες ήταν φανερές στη δημιουργία Του. Χρησιμοποίησε με πεποίθηση τη ζωή του για να υπηρετεί τον Ιεχωβά.

Όταν ο Δαβίδ έκανε βαθιές σκέψεις για τη δημιουργία, υποκινούνταν να αινεί τον Ιεχωβά:

139:14

  • «Θα σε εξυμνώ επειδή με φοβερό και θαυμαστό τρόπο είμαι πλασμένος»

139:15

  • «Τα κόκαλά μου δεν ήταν κρυμμένα από εσένα όταν διαμορφωνόμουν στα κρυφά, όταν υφαινόμουν στα χαμηλότερα μέρη της γης»

139:16

  • «Τα μάτια σου με είδαν όταν ήμουν έμβρυο, και στο βιβλίο σου ήταν καταγραμμένα όλα τα μέρη μου»