Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Οκτώβριος 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 22-26

«Εκπαίδευσε το Αγόρι Σύμφωνα με την Οδό που Είναι Κατάλληλη για Αυτό»

«Εκπαίδευσε το Αγόρι Σύμφωνα με την Οδό που Είναι Κατάλληλη για Αυτό»

Οι Παροιμίες περιέχουν ωφέλιμες συμβουλές για τους γονείς. Όπως η κλίση που δίνουμε στα νέα κλαδιά επηρεάζει την ανάπτυξή τους, έτσι και η εκπαίδευση των παιδιών θα τα κάνει να κλίνουν προς την υπηρεσία του Ιεχωβά όταν μεγαλώσουν.

22:6

  • Η σωστή εκπαίδευση των παιδιών απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια

  • Οι γονείς πρέπει να θέτουν το καλό παράδειγμα και να διδάσκουν, να νουθετούν, να ενθαρρύνουν και να διαπαιδαγωγούν επιμελώς τα παιδιά τους

22:15

  • Η διαπαιδαγώγηση είναι στοργική εκπαίδευση που διορθώνει τη διάνοια και την καρδιά

  • Κάθε παιδί χρειάζεται διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης