• Ύμνος 106 και Προσευχή

  • Εισαγωγικά Σχόλια (3 λεπτά ή λιγότερο)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΡΟΥ

  • Αρχική Επίσκεψη: (2 λεπτά ή λιγότερο) bh—Χρησιμοποιήστε το βίντεο Γιατί Αξίζει να Μελετήσετε την Αγία Γραφή; για να παρουσιάσετε το βιβλίο. (Σημείωση: Μη βάλετε να παίξει το βίντεο στη διάρκεια της επίδειξης.)

  • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή λιγότερο) bh—Προσκαλέστε το άτομο στη συνάθροιση.

  • Γραφική Μελέτη: (6 λεπτά ή λιγότερο) bh σ. 29-31 ¶8, 9

ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ