Το βιβλίο Να μας Διδάξει (δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην ελληνική) και το βιβλίο Τι Διδάσκει η Γραφή είναι παρόμοια. Και τα δύο αυτά εργαλεία, από την εργαλειοθήκη που έχουμε για το έργο διδασκαλίας, παρουσιάζουν τις ίδιες αλήθειες με την ίδια σειρά. Ωστόσο, το βιβλίο Να μας Διδάξει έχει πιο απλή γλώσσα και σκεπτικό. Είναι σχεδιασμένο για όσους ίσως δυσκολεύονται να καταλάβουν το βιβλίο Τι Διδάσκει η Γραφή. Αντί για παράρτημα, το βιβλίο Να μας Διδάξει έχει σημειώσεις οι οποίες εξηγούν απλά κάποιους όρους και έννοιες που υπάρχουν στο κυρίως κείμενο. Τα κεφάλαια δεν έχουν εισαγωγικές ερωτήσεις ή πλαίσιο ανασκόπησης. Αντιθέτως, ολοκληρώνονται με μια περίληψη των Γραφικών αληθειών που αναλύονται στο κυρίως κείμενο. Όπως και με το βιβλίο Τι Διδάσκει η Γραφή, το βιβλίο Να μας Διδάξει μπορεί να προσφερθεί οποτεδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι η προσφορά του μήνα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου Να μας Διδάξει στις Γραφικές μελέτες;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η συνηθισμένη μέθοδος διεξαγωγής μιας μελέτης, κατά την οποία διαβάζεται η παράγραφος και γίνεται η ερώτηση στο βιβλίο Τι Διδάσκει η Γραφή, είναι αποτελεσματική για τους περισσότερους ανθρώπους. Ας υποθέσουμε όμως ότι ο σπουδαστής δεν ξέρει καλά τη γλώσσα ή δεν διαβάζει καλά. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Να μας Διδάξει. Κατόπιν, οι περιλήψεις των κεφαλαίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη μελέτη και ίσως υποκινηθεί ο σπουδαστής να διαβάσει το κυρίως κείμενο μόνος του. Συνήθως, κάθε Γραφική αλήθεια μπορεί να μεταδοθεί σε μια 15λεπτη μελέτη. Εφόσον οι περιλήψεις δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες του κυρίως κειμένου, ο δάσκαλος πρέπει να προετοιμάζεται καλά, έχοντας κατά νου τις ανάγκες του σπουδαστή. Αν ο δάσκαλος διεξάγει τη μελέτη από το κυρίως κείμενο, οι περιλήψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανασκόπηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι ορισμοί και οι έννοιες στο τμήμα με τις σημειώσεις είναι με τη σειρά που εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο. Ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει αν θα εξετάσει τις σημειώσεις του βιβλίου Να μας Διδάξει κατά τη διάρκεια της μελέτης.