Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΜΑΪΟΣ 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΨΑΛΜΟΙ 19-25

Προφητείες που Παρέχουν Λεπτομέρειες για τον Μεσσία

ΕΔΑΦΙΟ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

Ψαλμός 22:1

Φαίνεται ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει

Ματθαίος 27:46· Μάρκος 15:34

Ψαλμός 22:7, 8

Τον χλευάζουν ενώ βρίσκεται στο ξύλο

Ματθαίος 27:39-43

Ψαλμός 22:16

Τον καρφώνουν στο ξύλο

Ματθαίος 27:31· Μάρκος 15:25· Ιωάννης 20:25

Ψαλμός 22:18

Ρίχνουν κλήρο για τα ενδύματά του

Ματθαίος 27:35

Ψαλμός 22:22

Αναλαμβάνει την ηγεσία στη διακήρυξη του ονόματος του Ιεχωβά

Ιωάννης 17:6