Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Μάιος 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΨΑΛΜΟΙ 19-25

Προφητείες που Παρέχουν Λεπτομέρειες για τον Μεσσία

Προφητείες που Παρέχουν Λεπτομέρειες για τον Μεσσία

ΕΔΑΦΙΟ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

Ψαλμός 22:1

Φαίνεται ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει

Ματθαίος 27:46· Μάρκος 15:34

Ψαλμός 22:7, 8

Τον χλευάζουν ενώ βρίσκεται στο ξύλο

Ματθαίος 27:39-43

Ψαλμός 22:16

Τον καρφώνουν στο ξύλο

Ματθαίος 27:31· Μάρκος 15:25· Ιωάννης 20:25

Ψαλμός 22:18

Ρίχνουν κλήρο για τα ενδύματά του

Ματθαίος 27:35

Ψαλμός 22:22

Αναλαμβάνει την ηγεσία στη διακήρυξη του ονόματος του Ιεχωβά

Ιωάννης 17:6