Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

«Ο Θεός Είναι Βοηθός Μου»

«Ο Θεός Είναι Βοηθός Μου»

Στους Ψαλμούς 52-59 ο Δαβίδ εκφράζει τα αισθήματά του στη διάρκεια δύσκολων περιόδων της ζωής του. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, όμως, συνέχισε να εμπιστεύεται στον Ιεχωβά. (Ψλ 54:4· 55:22) Επίσης απέδωσε αίνο στον Ιεχωβά για τον λόγο Του. (Ψλ 56:10) Καλλιεργούμε εμείς το ίδιο είδος πίστης και εμπιστοσύνης στον Θεό μας; Όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αποβλέπουμε στον Λόγο του για καθοδηγία; (Παρ 2:6) Ποια Γραφικά εδάφια σας βοήθησαν όταν  . . .

  • ήσασταν αποθαρρυμένοι ή καταθλιμμένοι;

  • ήσασταν άρρωστοι;

  • σας πρόσβαλαν;

  • αντιμετωπίσατε διωγμό;