Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Βασιλεία100 Χρόνια και Συνεχίζει

Αυτοί που επιθυμούν να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού πρέπει να μάθουν όλα όσα μπορούν για τη Βασιλεία καθώς και το τι έχει επιτελέσει. Γιατί; Επειδή κάτι τέτοιο όχι μόνο θα ενισχύσει την πεποίθησή τους ότι η Βασιλεία του Θεού κυβερνάει, αλλά επίσης θα τους υποκινήσει να μιλούν σε άλλους για τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού. (Ψλ 45:1· 49:3) Καθώς παρακολουθείτε το βίντεο Η Βασιλεία—100 Χρόνια και Συνεχίζει, βρείτε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Γιατί αποτέλεσε το «Φωτόδραμα της Δημιουργίας» ευλογία για όσους το παρακολούθησαν;

  2. Πώς χρησιμοποιήθηκε το ραδιόφωνο ώστε να φτάσουν τα καλά νέα στους ανθρώπους;

  3. Ποιες άλλες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν στο κήρυγμα των καλών νέων, και με ποιο αποτέλεσμα;

  4. Πώς έχει βελτιωθεί με τα χρόνια η εκπαίδευση για τη διακονία;

  5. Ποια πρακτική εκπαίδευση λάβαιναν οι σπουδαστές της Σχολής Γαλαάδ;

  6. Ποιο ρόλο έχουν παίξει οι συνελεύσεις στην εκπαίδευση του λαού του Ιεχωβά;

  7. Τι αποδεικνύει σε εσάς ότι η Βασιλεία του Θεού κυβερνάει;

  8. Πώς δείχνουμε την υποστήριξή μας στη Βασιλεία του Θεού;