Οι πιστοί υπηρέτες μπορούν να είναι βέβαιοι για τη στήριξη του Ιεχωβά στη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμασίας

41:1-4

  • Ο Δαβίδ αρρώστησε βαριά

  • Ο Δαβίδ φερόταν στους ασήμαντους με στοχαστικό ενδιαφέρον

  • Ο Δαβίδ δεν ανέμενε να αναρρώσει θαυματουργικά, αλλά απέβλεπε στον Ιεχωβά για παρηγοριά, σοφία και υποστήριξη

  • Ο Ιεχωβά θεωρούσε τον Δαβίδ άνθρωπο ακεραιότητας