Ο συνθέτης του 83ου Ψαλμού ήταν πιθανότατα απόγονος του Λευίτη Ασάφ, συγχρόνου του Δαβίδ. Αυτός ο ψαλμός γράφτηκε την περίοδο κατά την οποία εχθρικά έθνη απειλούσαν τον λαό του Ιεχωβά.

83:1-5, 16

  • Στην προσευχή του, ο ψαλμωδός επικεντρώθηκε στο όνομα και στην κυριαρχία του Ιεχωβά μάλλον παρά στη δική του ασφάλεια

  • Σήμερα οι υπηρέτες του Θεού συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τη μια επίθεση μετά την άλλη. Η πιστή μας υπομονή φέρνει τιμή στον Ιεχωβά

83:18

  • Ο Ιεχωβά θέλει να γνωρίζουμε το όνομά του

  • Πρέπει να δείχνουμε με τις πράξεις μας ότι ο Ιεχωβά είναι το σημαντικότερο Πρόσωπο στη ζωή μας