●○○ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Έχει η Αγία Γραφή πρακτική αξία ακόμα και σήμερα;

Εδάφιο: 2Τι 3:16

Σύνδεση: Ποιο είναι το άγγελμα της Αγίας Γραφής;

○●○ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Ποιο είναι το άγγελμα της Αγίας Γραφής;

Εδάφιο: Ματ 6:10

Σύνδεση: Τι θα κάνει η Βασιλεία του Θεού;

○○● ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Τι θα κάνει η Βασιλεία του Θεού;

Εδάφιο: Δα 2:44

Σύνδεση: Πώς θα επηρεάσει η Βασιλεία του Θεού τη γη;