Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Ιανουάριος 2017

 ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

“Ιεχωβά, σε Εσένα Εμπιστεύομαι”

“Ιεχωβά, σε Εσένα Εμπιστεύομαι”

Είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά τόσο σε καλές όσο και σε κακές στιγμές. (Ψλ 25:1, 2) Τον όγδοο αιώνα Π.Κ.Χ., οι Ιουδαίοι που ζούσαν στον Ιούδα αντιμετώπισαν μια κρίσιμη κατάσταση που δοκίμασε την εμπιστοσύνη τους στον Θεό. Αυτά που συνέβησαν μας παρέχουν πολλά μαθήματα. (Ρω 15:4) Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο “Ιεχωβά, σε Εσένα Εμπιστεύομαι”, πώς θα απαντούσατε στις ακόλουθες ερωτήσεις;

  1. Ποια κρίσιμη κατάσταση αντιμετώπισε ο Εζεκίας;

  2. Πώς εφάρμοσε ο Εζεκίας την αρχή που βρίσκεται στο εδάφιο Παροιμίες 22:3 όταν περίμενε μια πιθανή πολιορκία;

  3. Γιατί δεν σκέφτηκε ο Εζεκίας να παραδοθεί στην Ασσυρία ή να συμμαχήσει με την Αίγυπτο;

  4. Πώς αποτελεί ο Εζεκίας καλό παράδειγμα για τους Χριστιανούς;

  5. Ποιες καταστάσεις σήμερα δοκιμάζουν τη δική μας εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά;

Γράψτε καταστάσεις στις οποίες μπορείτε να δείξετε περισσότερη εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά.