Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ–ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΗΣΑΪΑΣ 17-23

Η Κατάχρηση Δύναμης Οδηγεί σε Απώλεια Εξουσίας

Η Κατάχρηση Δύναμης Οδηγεί σε Απώλεια Εξουσίας

Ο Σεβνά ήταν οικονόμος «υπεύθυνος για το σπιτικό», πιθανώς για το σπιτικό του Βασιλιά Εζεκία. Ήταν δεύτερος μόνο μετά τον βασιλιά, και αναμένονταν πολλά από αυτόν.

22:15, 16

  • Ο Σεβνά έπρεπε να φροντίζει για τις ανάγκες του λαού του Ιεχωβά

  • Προσπάθησε με ιδιοτέλεια να αποκτήσει δόξα για τον εαυτό του

22:20-22

  • Ο Ιεχωβά αντικατέστησε τον Σεβνά με τον Ελιακείμ

  • Στον Ελιακείμ δόθηκε «το κλειδί του οίκου του Δαβίδ», το οποίο συμβόλιζε δύναμη και εξουσία

Σκεφτείτε: Πώς θα μπορούσε ο Σεβνά να είχε χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να βοηθάει τους άλλους;