Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Δεκέμβριος 2016

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ | ΗΣΑΪΑΣ 17-23

Η Κατάχρηση Δύναμης Οδηγεί σε Απώλεια Εξουσίας

Η Κατάχρηση Δύναμης Οδηγεί σε Απώλεια Εξουσίας

Ο Σεβνά ήταν οικονόμος «υπεύθυνος για το σπιτικό», πιθανώς για το σπιτικό του Βασιλιά Εζεκία. Ήταν δεύτερος μόνο μετά τον βασιλιά, και αναμένονταν πολλά από αυτόν.

22:15, 16

  • Ο Σεβνά έπρεπε να φροντίζει για τις ανάγκες του λαού του Ιεχωβά

  • Προσπάθησε με ιδιοτέλεια να αποκτήσει δόξα για τον εαυτό του

22:20-22

  • Ο Ιεχωβά αντικατέστησε τον Σεβνά με τον Ελιακείμ

  • Στον Ελιακείμ δόθηκε «το κλειδί του οίκου του Δαβίδ», το οποίο συμβόλιζε δύναμη και εξουσία

Σκεφτείτε: Πώς θα μπορούσε ο Σεβνά να είχε χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να βοηθάει τους άλλους;