Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση Ζωή και Διακονία  |  Απρίλιος 2016

 ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Υπενθυμίσεις για την Περιφερειακή Συνέλευση

Υπενθυμίσεις για την Περιφερειακή Συνέλευση

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και την περίοδο της περιφερειακής συνέλευσης θέλουμε να μας καθοδηγεί η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. (Ματ 22:37-39) Τα εδάφια 1 Κορινθίους 13:4-8 περιγράφουν πώς εκδηλώνεται έμπρακτα η αγάπη: «Η αγάπη είναι μακρόθυμη και δείχνει καλοσύνη. . . . Δεν συμπεριφέρεται άπρεπα, δεν ζητάει τα δικά της συμφέροντα, δεν εξάπτεται. . . . Η αγάπη ποτέ δεν χάνεται». Καθώς παρακολουθείτε το βίντεο Υπενθυμίσεις για την Περιφερειακή Συνέλευση, σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δείξετε αγάπη για τους άλλους στη συνέλευση.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ . . .

  • όταν πιάνουμε θέσεις;

  • όταν αρχίζει η μουσική εισαγωγή;

  • όταν βρισκόμαστε στο κατάλυμά μας στην πόλη της συνέλευσης;

  • προσφέροντας εθελοντική υπηρεσία;