Το Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση περιέχει το πρόγραμμα και την ύλη μελέτης για την εβδομαδιαία ανάγνωση της Αγίας Γραφής, καθώς και για τη μία από τις εβδομαδιαίες συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά.