Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Σκοπιά  |  Νοέμβριος 2015

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε Βιβλικές Ερωτήσεις

Θα ξαναζήσουν οι νεκροί;

Αναμφίβολα ο Δημιουργός της ζωής μπορεί να αποκαταστήσει τη ζωή

Ο Ιεχωβά Θεός είναι η Πηγή της ζωής. (Ψαλμός 36:9) Δεν φαίνεται λογικό λοιπόν ότι ο ίδιος Θεός θα μπορούσε να ξαναδώσει ζωή σε όσους έχουν πεθάνει; Η Αγία Γραφή μάς διαβεβαιώνει ότι αυτό ακριβώς θα κάνει στο μέλλον. (Διαβάστε Πράξεις 24:15) Αλλά γιατί θα κάνει κάτι τέτοιο;

Ο αρχικός σκοπός του Δημιουργού μας ήταν να ζουν οι άνθρωποι για πάντα στη γη. (Γένεση 1:31· 2:15-17) Η επιθυμία του για την ανθρωπότητα παραμένει η ίδια. Του είναι οδυνηρό να βλέπει όσα αντιμετωπίζουμε τώρα—μια ζωή όλο προβλήματα που τελειώνει πολύ γρήγορα.Διαβάστε Ιώβ 14:1, 14, 15.

Πού θα ζήσουν οι αναστημένοι;

Δημιούργησε ο Θεός τους ανθρώπους για να ζουν στον ουρανό; Όχι. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους για να ζουν στον ουρανό. Τους ανθρώπους τους έπλασε για να ζουν στη γη. (Γένεση 1:28· Ιώβ 38:4, 7) Με αυτό υπόψη, σκεφτείτε τις αναστάσεις τις οποίες έκανε ο Ιησούς. Επανέφερε ανθρώπους στη ζωή εδώ στη γη. Παρόμοια, οι περισσότεροι από όσους θα αναστηθούν στο μέλλον πρόκειται να επανέλθουν σε ζωή στη γη.Διαβάστε Ιωάννης 5:28, 29· 11:44.

Ωστόσο, ο Θεός έχει επιλέξει λίγους ανθρώπους για να αναστηθούν σε ζωή στον ουρανό, όπου θα έχουν πνευματικά σώματα. (Λουκάς 12:32· 1 Κορινθίους 15:49, 50) Εκείνοι που θα αναστηθούν στον ουρανό θα κυβερνήσουν τη γη ως βασιλιάδες με τον Χριστό.Διαβάστε Αποκάλυψη 5:9, 10.