Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Το Γνωρίζατε;

Το Γνωρίζατε;

Τι σημαίνει ο όρος «ευνούχος», όπως χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή;

Λεπτομέρεια ασσυριακού ανάγλυφου που απεικονίζει έναν ευνούχο

Κάποιες φορές, η λέξη αναφέρεται σε άντρα που έχει υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων. Στους Βιβλικούς χρόνους, ο ευνουχισμός εφαρμοζόταν είτε ως τιμωρία, είτε κατά την αιχμαλώτιση ή την υποδούλωση κάποιου. Έμπιστοι άντρες που είχαν υποστεί ευνουχισμό επέβλεπαν τα διαμερίσματα των γυναικών, ή αλλιώς τα χαρέμια, στις βασιλικές κατοικίες. Για παράδειγμα, οι ευνούχοι Ηγαΐ και Σαασγάζ υπηρετούσαν ως φύλακες των συζύγων και των παλλακίδων του Πέρση Βασιλιά Ασσουήρη, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο Ξέρξης Α΄.Εσθήρ 2:3, 14.

Εντούτοις, η Γραφή αποκαλεί επίσης ευνούχους άτομα που δεν είχαν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Σύμφωνα με κάποιους λογίους, ο όρος χρησιμοποιούνταν με ευρύτερη έννοια για αξιωματούχους διορισμένους στην αυλή του βασιλιά. Με αυτή την έννοια φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ο όρος και για τον Αβδέ-μέλεχ, συνεργάτη του Ιερεμία, καθώς και για τον Αιθίοπα, που δεν κατονομάζεται, στον οποίο κήρυξε ο ευαγγελιστής Φίλιππος. Ο Αβδέ-μέλεχ ήταν προφανώς υψηλόβαθμος αξιωματούχος, διότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Βασιλιά Σεδεκία. (Ιερεμίας 38:7, 8) Επίσης, ο Αιθίοπας περιγράφεται ως βασιλικός θησαυροφύλακας που «είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει λατρεία».Πράξεις 8:27.

Γιατί διαχώριζαν οι ποιμένες τα πρόβατα από τα κατσίκια τον πρώτο αιώνα;

Περιγράφοντας έναν μελλοντικό καιρό κρίσης, ο Ιησούς είπε: «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου με τη δόξα του . . . θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια». (Ματθαίος 25:31, 32) Γιατί διαχώριζαν οι κατά γράμμα ποιμένες αυτά τα ζώα;

Στη διάρκεια της ημέρας, οι ποιμένες άφηναν συνήθως τα πρόβατα και τα κατσίκια να βόσκουν μαζί. Το βράδυ τα συγκέντρωναν σε περιφραγμένους χώρους για προστασία από τα άγρια ζώα, από τους κλέφτες και από το κρύο. (Γένεση 30:32, 33· 31:38-40) Έβαζαν τα δύο είδη ζώων σε ξεχωριστούς περιφραγμένους χώρους προκειμένου να προστατέψουν τα εκ φύσεως ήμερα πρόβατα, ειδικότερα τις προβατίνες και τα αρνιά, από πιθανή βλάβη την οποία θα μπορούσαν να τους προκαλέσουν τα πιο επιθετικά κατσίκια. Ο βοσκός διαχώριζε, επίσης, τα πρόβατα από τα κατσίκια κατά τη διάρκεια «της αναπαραγωγής, του αρμέγματος και της κουράς», λέει το βιβλίο Όλα τα Πράγματα της Αγίας Γραφής (All Things in the Bible). Οι παραβολές, λοιπόν, του Ιησού αντλούσαν το θέμα τους από δραστηριότητες και εικόνες γνώριμες σε ακροατές που ζούσαν στο ποιμενικό περιβάλλον του αρχαίου Ισραήλ.