Τι είδους πρόσωπο είναι ο Θεός;

Ο Θεός είναι αόρατο πνευματικό πρόσωπο. Δημιούργησε τους ουρανούς, τη γη και όλα τα ζωντανά πλάσματα. Κανένας δεν δημιούργησε τον Θεό, ο οποίος δεν είχε αρχή. (Ψαλμός 90:2) Ο Θεός θέλει να τον εκζητούμε και να γνωρίζουμε την αλήθεια για αυτόν.Διαβάστε Πράξεις 17:24-27.

Ο Θεός είναι πρόσωπο το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε με το όνομά του. Διακρίνουμε μερικές ιδιότητές του όταν συλλογιζόμαστε τα πράγματα που έχει φτιάξει. (Ρωμαίους 1:20) Αλλά για να γνωρίζουμε καλά τον Θεό, πρέπει να μελετάμε το Λόγο του, την Αγία Γραφή, η οποία μας εξοικειώνει με τη στοργική προσωπικότητά του.Διαβάστε Ψαλμός 103:7-10.

Πώς νιώθει ο Θεός για την αδικία;

Ο Δημιουργός μας, ο Ιεχωβά, μισεί την αδικία. (Δευτερονόμιο 25:16) Δημιούργησε δε τους ανθρώπους κατά την εικόνα του. Να γιατί οι περισσότεροι μισούμε την αδικία. Ο Θεός δεν ευθύνεται για την αδικία γύρω μας. Εκείνος μας έδωσε ελεύθερη βούληση. Δυστυχώς, πολλοί καταχρώνται την ελεύθερη βούλησή τους και ενεργούν άδικα. Ο Ιεχωβά νιώθει λύπη στην καρδιά του.Διαβάστε Γένεση 6:5, 6· Δευτερονόμιο 32:4, 5.

Ο Ιεχωβά αγαπάει τη δικαιοσύνη, και δεν θα ανέχεται επ’ άπειρον την αδικία. (Ψαλμός 37:28, 29) Η Γραφή υπόσχεται ότι ο Θεός θα τερματίσει σύντομα κάθε αδικία.Διαβάστε 2 Πέτρου 3:7-9, 13.

Η Γραφή υπόσχεται ότι ο Θεός θα φέρει σύντομα δικαιοσύνη για όλους