Υπήρξατε ποτέ στόχος διακρίσεων; Μήπως απέρριψαν ποτέ κάποια αίτησή σας, αρνήθηκαν να σας εξυπηρετήσουν ή σας φέρθηκαν περιφρονητικά με άλλον τρόπο λόγω του χρώματος, της εθνικότητας ή της κοινωνικής σας θέσης; Αν ναι, δεν είστε οι μόνοι. Το ευχάριστο, όμως, είναι ότι τέτοια ταπεινωτική μεταχείριση, αν και διαδεδομένη στη γη, δεν υφίσταται στον ουρανό. «Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης», είπε ο Χριστιανός απόστολος Πέτρος με απόλυτη βεβαιότητα.Διαβάστε Πράξεις 10:34, 35.

Ο Πέτρος είπε τα παραπάνω στο πιο απίθανο μέρος—στο σπίτι ενός Εθνικού, του Κορνήλιου. Ο ίδιος είχε γεννηθεί Ιουδαίος, και στην εποχή του οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους Εθνικούς ακάθαρτους και συνεπώς ακατάλληλους για οποιαδήποτε συναναστροφή. Γιατί, λοιπόν, βρισκόταν στο σπίτι του Κορνήλιου; Με απλά λόγια, επειδή το διευθέτησε ο Ιεχωβά Θεός. Ο Πέτρος είχε λάβει ένα θεϊκό όραμα στο οποίο του ειπώθηκε: «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα αποκαλείς μολυσμένα». Εν αγνοία του Πέτρου, είχε λάβει και ο Κορνήλιος ένα όραμα μια μέρα νωρίτερα, στο οποίο κάποιος άγγελος του είπε να καλέσει τον Πέτρο. (Πράξεις 10:1-15) Όταν ο Πέτρος διέκρινε το χέρι του Ιεχωβά στην υπόθεση, δεν μπορούσε να μη μιλήσει.

«Πραγματικά», είπε, «αντιλαμβάνομαι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης». (Πράξεις 10:34) Κάποιος λόγιος σχολιάζει ως εξής τη λέξη προσωπολήμπτης του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου: «Αναφέρεται σε έναν δικαστή ο οποίος κοιτάζει το πρόσωπο κάποιου και βασίζει την ετυμηγορία του, όχι στην ουσία της υπόθεσης, αλλά στο αν συμπαθεί ή αντιπαθεί αυτό το άτομο». Ο Θεός δεν ευνοεί ένα πρόσωπο σε βάρος ενός άλλου λόγω της φυλής, της εθνικότητας, της κοινωνικής θέσης ή άλλων εξωτερικών παραγόντων.

Απεναντίας, ο Ιεχωβά βλέπει τι υπάρχει στην καρδιά μας. (1 Σαμουήλ 16:7· Παροιμίες 21:2) Στη συνέχεια, ο Πέτρος είπε: «Σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη είναι ευπρόσδεκτος σε αυτόν». (Πράξεις 10:35) Το να φοβάται κάποιος τον Θεό σημαίνει να τον σέβεται, να τον τιμάει και να τον εμπιστεύεται, αποφεύγοντας οτιδήποτε τον δυσαρεστεί. Το να εργάζεται δικαιοσύνη περιλαμβάνει το να κάνει πρόθυμα το ορθό ενώπιον του Θεού. Ο Ιεχωβά βρίσκει ευχαρίστηση στον άνθρωπο του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη ευλαβικό δέος που τον ωθεί να κάνει το ορθό.Δευτερονόμιο 10:12, 13.

Όταν ο Ιεχωβά κοιτάζει από τον ουρανό, βλέπει μόνο μία φυλή—την ανθρώπινη

Αν βιώσατε ποτέ διακρίσεις ή προκατάληψη, έχετε κάθε λόγο να αναθαρρήσετε με βάση τα όσα είπε ο Πέτρος για τον Θεό. Ο Ιεχωβά ελκύει στην αληθινή λατρεία ανθρώπους από όλα τα έθνη. (Ιωάννης 6:44· Πράξεις 17:26, 27) Ακούει τις προσευχές των λάτρεών του και απαντάει σε αυτές ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή την κοινωνική τους θέση. (1 Βασιλέων 8:41-43) Είμαστε βέβαιοι πως, όταν ο Ιεχωβά κοιτάζει από τον ουρανό, βλέπει μόνο μία φυλή—την ανθρώπινη. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον αμερόληπτο Θεό;

Προτεινόμενη Ανάγνωση για τον Ιούνιο

Ιωάννης 17-21Πράξεις 1-10