Γιατί παραμένει όνειρο η παγκόσμια ειρήνη;

Μόνο μια κυβέρνηση που μπορεί να αλλάξει την καρδιά των ανθρώπων θα φέρει παγκόσμια ειρήνη

Η Αγία Γραφή επισημαίνει δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, μολονότι οι άνθρωποι έχουν καταφέρει θαυμάσια πράγματα, δεν έχουν δημιουργηθεί με την ικανότητα να κατευθύνουν τα βήματά τους. Δεύτερον, τα ανθρώπινα σχέδια έχουν αποτύχει επειδή «ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού», του Σατανά του Διαβόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν φέρει παγκόσμια ειρήνη παρ’ όλες τις προσπάθειές τους.Διαβάστε Ιερεμίας 10:23· 1 Ιωάννη 5:19.

Επίσης, η παγκόσμια ειρήνη παραμένει όνειρο λόγω της ανθρώπινης ιδιοτέλειας και φιλοδοξίας. Μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση που θα διδάξει στους ανθρώπους να αγαπούν το ορθό και να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον θα φέρει παγκόσμια ειρήνη.Διαβάστε Ησαΐας 32:17· 48:18, 22.

Ποιος θα φέρει ειρήνη στη γη;

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα εγκαθιδρύσει μία και μόνο κυβέρνηση για όλη την ανθρωπότητα, η οποία θα αντικαταστήσει τις ανθρώπινες κυβερνήσεις. (Δανιήλ 2:44) Ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς, θα κυβερνάει ως Άρχοντας Ειρήνης. Θα εξαλείψει το κακό από όλη τη γη και θα διδάξει τους ανθρώπους την οδό της ειρήνης.Διαβάστε Ησαΐας 9:6, 7· 11:4, 9.

Ήδη, υπό την κατεύθυνση του Ιησού, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο διδάσκουν τους ανθρώπους μέσω του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, να έχουν ειρήνη με τους άλλους. Σύντομα, η παγκόσμια ειρήνη θα γίνει πραγματικότητα.Διαβάστε Ησαΐας 2:3, 4· 54:13.