Ναι, σε όλο τον κόσμο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν αρκετά εκατομμύρια γυναίκες διακόνους. Αυτές απαρτίζουν μια πολυπληθή στρατιά από κήρυκες των καλών νέων της Βασιλείας του Θεού. Το εδάφιο Ψαλμός 68:11 λέει προφητικά για αυτές τις διακόνους: «Ο Ιεχωβά δίνει τα λόγια· οι γυναίκες που λένε τα καλά νέα είναι μεγάλο στράτευμα».

Εντούτοις, δεν πρέπει να συγχέουμε τη διακονία των γυναικών που είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά με εκείνη που επιτελούν οι γυναίκες κληρικοί άλλων θρησκειών. Υπάρχει διαμετρική αντίθεση μεταξύ τους. Από ποιες απόψεις;

Η διακονία τους απευθύνεται σε διαφορετικό ακροατήριο. Οι γυναίκες κληρικοί, ιδίως του Χριστιανικού κόσμου, αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους εντός των εκκλησιών τους, και το ακροατήριό τους αποτελείται κυρίως από μέλη του ποιμνίου. Όσον αφορά τις γυναίκες διακόνους των Μαρτύρων του Ιεχωβά, το ακροατήριο στο οποίο κηρύττουν είναι κυρίως εκτός της εκκλησίας, δηλαδή το κοινό, με το οποίο έρχονται σε επαφή κατά τη διακονία τους από σπίτι σε σπίτι και αλλού.

Επίσης, οι γυναίκες διάκονοι των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαφέρουν από τις διακόνους άλλων θρησκειών ως προς τη δραστηριότητά τους στην εκκλησία. Οι γυναίκες κληρικοί του Χριστιανικού κόσμου και άλλων θρησκειών προΐστανται στην εκκλησία τους και διδάσκουν στα μέλη της τις δοξασίες της θρησκείας τους. Ωστόσο, οι γυναίκες διάκονοι των Μαρτύρων του Ιεχωβά δεν διδάσκουν στην εκκλησία όταν είναι παρόντες βαφτισμένοι άντρες. Μόνο άντρες που είναι διορισμένοι ως δάσκαλοι διδάσκουν.​—1 Τιμόθεο 3:2· Ιακώβου 3:1.

Η Αγία Γραφή δείχνει ότι η επίβλεψη της εκκλησίας ανατίθεται μόνο σε άντρες. Προσέξτε το υπόδειγμα που έθεσε ο απόστολος Παύλος γράφοντας σε έναν άλλον επίσκοπο, τον Τίτο: «Γι’ αυτόν το λόγο σε άφησα στην Κρήτη, για να . . . κάνεις διορισμούς πρεσβυτέρων στη μια πόλη μετά την άλλη». Ο Παύλος πρόσθεσε ότι κάθε άντρας που λάβαινε αυτόν το διορισμό έπρεπε να είναι «ακατηγόρητος, σύζυγος μιας γυναίκας». (Τίτο 1:5, 6) Ο Παύλος έδωσε παρόμοιες οδηγίες προς τον Τιμόθεο στην ποιμαντική του επιστολή: «Αν κάποιος επιδιώκει θέση επισκόπου, επιθυμεί καλό έργο. Ο επίσκοπος, λοιπόν, πρέπει να είναι ακατάκριτος, σύζυγος μιας γυναίκας, . . . με προσόντα να διδάσκει».​—1 Τιμόθεο 3:1, 2.

Γιατί περιορίζονται σε άντρες οι ευθύνες επίβλεψης στην εκκλησία; Ο Παύλος λέει: «Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει ή να ασκεί εξουσία σε άντρα, αλλά να σωπαίνει. Διότι ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα». (1 Τιμόθεο 2:12, 13) Επομένως, η σειρά της δημιουργίας υποδεικνύει ποιος είναι ο σκοπός του Θεού όσον αφορά την ανάθεση της διδασκαλίας και της επίβλεψης.

Οι διάκονοι του Ιεχωβά ακολουθούν το παράδειγμα του Ηγέτη τους, του Ιησού Χριστού. Ο μαθητής Λουκάς έγραψε σχετικά με τη διακονία του Ιησού: «[Αυτός] άρχισε να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και αναγγέλλοντας τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού». Αργότερα, ο Ιησούς απέστειλε τους ακολούθους του να κάνουν το ίδιο έργο: «Αυτοί διάβαιναν την περιοχή από χωριό σε χωριό, διακηρύττοντας τα καλά νέα».​—Λουκάς 8:1· 9:2‐6.

Σήμερα, οι διάκονοι του Ιεχωβά​—άντρες και γυναίκες—​συμμετέχουν ενεργά στην επιτέλεση του έργου που προείπε ο Ιησούς: «Αυτά τα καλά νέα της βασιλείας θα κηρυχτούν σε όλη την κατοικημένη γη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και τότε θα έρθει το τέλος».​—Ματθαίος 24:14.