«Στο βαθμό στον οποίο το κάνατε αυτό σε έναν από τους πιο μικρούς αυτούς αδελφούς μου, το κάνατε σε εμένα».ΜΑΤΘ. 25:40.

1, 2. (α) Ποιες παραβολές αφηγήθηκε ο Ιησούς στους στενούς συντρόφους του; (Βλέπε εικόνα στην αρχή του άρθρου.) (β) Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια;

Ο ΙΗΣΟΥΣ μιλούσε στον Πέτρο, στον Ανδρέα, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, που ήταν στενοί σύντροφοί του. Εκείνοι τον είχαν μόλις ακούσει να αφηγείται τις παραβολές για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, τις δέκα παρθένες και τα τάλαντα. Τώρα ολοκληρώνει τα λόγια του με μία ακόμα παραβολή. Περιγράφει έναν καιρό στον οποίο «ο Γιος του ανθρώπου» θα κρίνει «όλα τα έθνη». Πόσο θα πρέπει να εξάπτει το ενδιαφέρον των μαθητών του αυτή η παραβολή! Ο Ιησούς εστιάζει σε δύο ομάδες ανθρώπων—στη μία ανήκουν όσοι χαρακτηρίζονται ως πρόβατα και στην άλλη όσοι χαρακτηρίζονται ως κατσίκια. Αναφέρεται επίσης σε μια τρίτη, σημαντική ομάδα την οποία προσδιορίζει ως «αδελφούς» του “βασιλιά”.Διαβάστε Ματθαίος 25:31-46.

2 Ο λαός του Ιεχωβά έχει δείξει από παλιά ζωηρό ενδιαφέρον για την εν λόγω παραβολή, και δικαιολογημένα, επειδή σε αυτήν ο Ιησούς λέει ποια θα είναι η κατάληξη των ανθρώπων. Αποκαλύπτει γιατί μερικοί θα λάβουν αιώνια ζωή ενώ άλλοι θα αφανιστούν για πάντα. Η ίδια μας η ζωή εξαρτάται από το αν κατανοούμε τις αλήθειες  που αποκάλυψε ο Ιησούς και αν ενεργούμε σύμφωνα με αυτές. Εφόσον διακυβεύονται τόσο πολλά, είναι καλό να ρωτήσουμε: Πώς έχει διασαφηνίσει προοδευτικά ο Ιεχωβά την κατανόησή μας σχετικά με αυτή την παραβολή; Γιατί μπορούμε να πούμε ότι η παραβολή δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα του έργου κηρύγματος; Ποιοι λαβαίνουν την αποστολή να κηρύξουν; Και γιατί είναι τώρα ο καιρός να είμαστε όσιοι στο “βασιλιά” και σε αυτούς που αποκαλεί «αδελφούς μου»;

ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΑΣ;

3, 4. (α) Ποια βασικά στοιχεία πρέπει να γνωρίζουμε για να κατανοήσουμε την παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια; (β) Το 1881, πώς εξηγούσε αυτή την παραβολή Η Σκοπιά της Σιών;

3 Για να κατανοήσουμε ορθά την παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια, χρειάζεται να αντιληφθούμε τρία βασικά στοιχεία της αφήγησης: την ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται, το χρονικό σημείο κατά το οποίο λαβαίνει χώρα η κρίση και το λόγο βάσει του οποίου χαρακτηρίζεται κάποιος είτε ως πρόβατο είτε ως κατσίκι.

4 Το 1881, Η Σκοπιά της Σιών προσδιόρισε ότι «ο Γιος του ανθρώπου», που αποκαλείται επίσης «ο βασιλιάς», είναι ο Ιησούς. Οι πρώτοι Σπουδαστές της Γραφής είχαν την άποψη ότι η φράση “αδελφοί μου” αναφερόταν τόσο σε εκείνους που θα κυβερνούσαν με τον Χριστό όσο και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα μετά την αποκατάστασή της σε τελειότητα εδώ στη γη. Θεωρούσαν ότι ο διαχωρισμός των προβάτων από τα κατσίκια θα λάβαινε χώρα κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού. Και πίστευαν ότι οι άνθρωποι που θα χαρακτηρίζονταν ως πρόβατα θα ήταν εκείνοι οι οποίοι θα ζούσαν σύμφωνα με το θεϊκό νόμο της αγάπης.

5. Τη δεκαετία του 1920, πώς εκλεπτύνθηκε η κατανόησή μας;

5 Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο Ιεχωβά βοήθησε το λαό του να εκλεπτύνει την κατανόησή του σχετικά με αυτή την παραβολή. Η Σκοπιά 15 Οκτωβρίου 1923 επιβεβαίωνε ότι «ο Γιος του ανθρώπου» είναι ο Ιησούς. Ωστόσο, παρουσίαζε λογικά Γραφικά επιχειρήματα για να εξηγήσει την ταυτότητα των αδελφών του Χριστού—ήταν μόνο όσοι θα κυβερνούσαν μαζί του στον ουρανό. Επίσης, ανέφερε ότι τα πρόβατα είναι εκείνοι που ελπίζουν να ζήσουν στη γη υπό τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Τι θα πούμε για το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα συνέβαινε ο διαχωρισμός των προβάτων από τα κατσίκια; Το άρθρο δήλωνε ότι, στη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας, οι αδελφοί του Χριστού θα κυβερνούσαν μαζί του από τον ουρανό και, επομένως, δεν θα ήταν δυνατόν ούτε να βοηθηθούν ούτε να παραμεληθούν από μια επίγεια τάξη. Συνεπώς, ο διαχωρισμός των προβάτων από τα κατσίκια θα έπρεπε να λάβει χώρα προτού αρχίσει η Χιλιετής Διακυβέρνηση. Όσο για το λόγο βάσει του οποίου κάποιοι θα κρίνονταν ως πρόβατα, το άρθρο έλεγε ότι αυτό θα συνέβαινε επειδή αναγνώριζαν τον Ιησού ως Κύριό τους και απέβλεπαν στη Βασιλεία για να φέρει καλύτερες συνθήκες.

6. Τη δεκαετία του 1990, πώς διασαφηνίστηκε περαιτέρω η άποψή μας;

6 Ως αποτέλεσμα αυτής της προσαρμοσμένης κατανόησης, ο λαός του Ιεχωβά πίστευε ότι τα άτομα κρίνονταν ως πρόβατα ή κατσίκια σε όλη τη διάρκεια της τελικής περιόδου του συστήματος πραγμάτων, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνονταν στο άγγελμα της Βασιλείας. Εντούτοις, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, διασαφηνίστηκε η άποψή μας. Δύο άρθρα στη Σκοπιά 15 Οκτωβρίου 1995 επισήμαναν τις ομοιότητες ανάμεσα στα λόγια του Ιησού που είναι καταγραμμένα στα εδάφια Ματθαίος 24:29-31 (διαβάστε) και σε εκείνα που βρίσκονται στα εδάφια Ματθαίος 25:31, 32. (Διαβάστε) * Το συμπέρασμα; Το πρώτο άρθρο δήλωνε: «Η απόδοση κρίσης στα πρόβατα και στα κατσίκια είναι μελλοντική». Πότε ακριβώς  θα γίνει; «Θα λάβει χώρα αφού ξεσπάσει “η θλίψη” που αναφέρεται στα εδάφια Ματθαίος 24:29, 30 και ο Γιος του ανθρώπου “έρθει με τη δόξα του”. . . . Κατόπιν, καθώς ολόκληρο το πονηρό σύστημα θα βρίσκεται στο τέλος του, ο Ιησούς θα συγκαλέσει δικαστήριο, και θα αποδώσει και θα εκτελέσει κρίση».

7. Ποια ξεκάθαρη κατανόηση έχουμε τώρα;

7 Σήμερα, η κατανόηση που έχουμε σχετικά με την παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια είναι ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των προσώπων, ο Ιησούς είναι «ο Γιος του ανθρώπου», ο Βασιλιάς. Εκείνοι τους οποίους αποκαλεί «αδελφούς μου» είναι χρισμένοι με το πνεύμα άντρες και γυναίκες, οι οποίοι θα κυβερνήσουν με τον Χριστό από τον ουρανό. (Ρωμ. 8:16, 17) «Τα πρόβατα» και «τα κατσίκια» αντιπροσωπεύουν άτομα από όλα τα έθνη. Αυτοί δεν έχουν χριστεί με άγιο πνεύμα. Τι θα πούμε για το χρονικό σημείο της κρίσης; Αυτή η κρίση θα συμβεί προς το τέλος της μεγάλης θλίψης η οποία επίκειται. Και ποιος είναι ο λόγος βάσει του οποίου θα κριθούν οι άνθρωποι είτε ως πρόβατα είτε ως κατσίκια; Η έκβαση εξαρτάται από το πώς έχουν συμπεριφερθεί στους χρισμένους με το πνεύμα αδελφούς του Χριστού που απομένουν στη γη. Καθώς το τέλος αυτού του συστήματος είναι πολύ κοντά, πόσο ευγνώμονες είμαστε που ο Ιεχωβά έχει ρίξει προοδευτικά φως τόσο σε αυτήν όσο και στις άλλες συναφείς παραβολές των κεφαλαίων 24 και 25 του Ματθαίου!

ΠΩΣ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ;

8, 9. Γιατί περιγράφονται τα πρόβατα ως “δίκαιοι”;

8 Στην παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια, ο Ιησούς δεν αναφέρει άμεσα το έργο κηρύγματος. Γιατί μπορεί να λεχθεί λοιπόν ότι η παραβολή δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα του κηρύγματος;

9 Πρώτον, προσέξτε ότι εδώ ο Ιησούς διδάσκει μέσω μιας παραβολής. Προφανώς, δεν μιλάει για το διαχωρισμό κατά γράμμα προβάτων από κατά γράμμα κατσίκια. Παρόμοια, δεν εννοεί ότι κάθε άτομο που κρίνεται ως πρόβατο πρέπει κατά γράμμα να τρέφει, να ντύνει, να φροντίζει ή να επισκέπτεται στη φυλακή κάποιον από τους αδελφούς του. Απεναντίας, δείχνει παραστατικά τη στάση που έχουν τα συμβολικά πρόβατα απέναντί τους. Περιγράφει τα πρόβατα ως “δίκαιους” επειδή αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια ομάδα χρισμένων αδελφών του Χριστού που βρίσκονται ακόμα στη γη, και τους υποστηρίζουν όσια στη διάρκεια αυτών των κρίσιμων τελευταίων ημερών.Ματθ. 10:40-42· 25:40, 46· 2 Τιμ. 3:1-5.

10. Πώς μπορούν να δείχνουν καλοσύνη τα πρόβατα στους αδελφούς του Χριστού;

10 Δεύτερον, σκεφτείτε τα συμφραζόμενα των λόγων του Ιησού. Αναφέρεται στο σημείο της παρουσίας του και της τελικής περιόδου του συστήματος πραγμάτων. (Ματθ. 24:3) Νωρίτερα στην ομιλία του, ο Ιησούς έδειξε ότι το σημείο θα περιλάμβανε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό—τα καλά νέα της Βασιλείας θα “κηρύττονταν σε όλη την κατοικημένη γη”. (Ματθ. 24:14) Και ακριβώς πριν μιλήσει σχετικά με τα πρόβατα και τα κατσίκια, ανέφερε την παραβολή για τα τάλαντα. Όπως εξετάσαμε στο προηγούμενο άρθρο, ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή για να υπογραμμίσει στους χρισμένους με το πνεύμα μαθητές του, τους «αδελφούς» του, ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν με ζήλο στο έργο κηρύγματος. Ωστόσο, οι λιγοστοί χρισμένοι που έχουν απομείνει στη γη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Ιησού αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση—να κηρύξουν σε «όλα τα έθνη» πριν έρθει το τέλος. Η παραβολή για τα πρόβατα και τα κατσίκια φανερώνει ότι οι χρισμένοι θα λάβαιναν βοήθεια. Επομένως, ένας βασικός τρόπος με τον οποίο όσοι κρίνονται ως πρόβατα δείχνουν καλοσύνη στους αδελφούς του Χριστού είναι η υποστήριξη που τους παρέχουν στο έργο κηρύγματος. Τι περιλαμβάνει, όμως, αυτή η υποστήριξη; Μήπως σημαίνει μόνο την παροχή οικονομικής βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης, ή απαιτούνται περισσότερα;

 ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ;

11. Ποιο ερώτημα ίσως προκύπτει, και γιατί;

11 Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των οχτώ εκατομμυρίων μαθητών του Ιησού δεν είναι χρισμένοι με το πνεύμα. Δεν έχουν λάβει τα τάλαντα που έδωσε ο Ιησούς στους χρισμένους δούλους του. (Ματθ. 25:14-18) Ίσως λοιπόν προκύπτει το ερώτημα: “Περιλαμβάνει όντως η αποστολή για κήρυγμα και εκείνους που δεν είναι χρισμένοι με άγιο πνεύμα;” Σκεφτείτε μερικούς μόνο λόγους για τους οποίους η απάντηση είναι ναι.

12. Τι μαθαίνουμε από τα λόγια του Ιησού που καταγράφονται στα εδάφια Ματθαίος 28:19, 20;

12 Ο Ιησούς έδωσε σε όλους τους μαθητές του την οδηγία να κηρύξουν. Μετά την ανάστασή του, είπε στους ακολούθους του να κάνουν μαθητές, διδάσκοντάς τους να τηρούν «όλα όσα» τους είχε παραγγείλει. Σε αυτά που τους είχε παραγγείλει περιλαμβανόταν και η αποστολή να κηρύξουν. (Διαβάστε Ματθαίος 28:19, 20) Συνεπώς, όλοι οι μαθητές του Χριστού πρέπει να κηρύττουν, είτε η ελπίδα τους είναι να κυβερνήσουν στον ουρανό είτε να ζήσουν στη γη.Πράξ. 10:42.

13. Τι δείχνει το όραμα που είδε ο Ιωάννης, και γιατί;

13 Το βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει ότι το έργο κηρύγματος θα γινόταν τόσο από τους χρισμένους όσο και από άλλους. Ο Ιησούς έδωσε στον απόστολο Ιωάννη ένα όραμα στο οποίο «η νύφη», οι 144.000 χρισμένοι που θα κυβερνήσουν με τον Χριστό στον ουρανό, προσκαλούν ανθρώπους να “πάρουν νερό ζωής δωρεάν”. (Αποκ. 14:1, 22:17) Αυτό το συμβολικό νερό αντιπροσωπεύει τις προμήθειες που έχει κάνει ο Ιεχωβά για να απαλλάξει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και το θάνατο με βάση τη λυτρωτική θυσία του Χριστού. (Ματθ. 20:28· Ιωάν. 3:16· 1 Ιωάν. 4:9, 10) Το λύτρο κατέχει κεντρικό ρόλο στο άγγελμα που κηρύττουμε, και οι χρισμένοι ηγούνται βοηθώντας τους ανθρώπους να μάθουν και να ωφεληθούν από αυτό. (1 Κορ. 1:23) Αλλά στο όραμα, ο Ιωάννης βλέπει και άλλους, που δεν είναι από την τάξη της νύφης. Και αυτοί επίσης προτρέπονται να πουν  «Έλα!» Εκείνοι υπακούν και προσκαλούν και άλλους να πάρουν νερό ζωής. Αυτή η δεύτερη ομάδα είναι εκείνοι που έχουν την ελπίδα να ζήσουν στη γη. Επομένως, αυτό το όραμα δείχνει ξεκάθαρα ότι όλοι όσοι ανταποκρίνονται στην πρόσκληση «Έλα!» έχουν την ευθύνη να κηρύξουν και σε άλλους.

14. Τι περιλαμβάνει η υπακοή στο «νόμο του Χριστού»;

14 Όλοι όσοι δεσμεύονται από «το νόμο του Χριστού» πρέπει να κηρύττουν. (Γαλ. 6:2) Ο Ιεχωβά δεν έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για παράδειγμα, είπε στους Ισραηλίτες: «Ένας νόμος θα υπάρχει για τον αυτόχθονα και για τον πάροικο που παροικεί ανάμεσά σας». (Έξοδ. 12:49· Λευιτ. 24:22) Οι Χριστιανοί δεν δεσμεύονται από το Μωσαϊκό Νόμο. Όλοι μας, όμως, είτε είμαστε χρισμένοι είτε όχι, βρισκόμαστε υπό «το νόμο του Χριστού». Αυτός ο νόμος περιλαμβάνει όλα όσα δίδαξε ο Ιησούς. Μία από τις σπουδαιότερες διδασκαλίες του είναι ότι οι ακόλουθοί του πρέπει να εκδηλώνουν αγάπη. (Ιωάν. 13:35· Ιακ. 2:8) Και ένας από τους πρωταρχικούς τρόπους με τους οποίους δείχνουμε αγάπη για τον Θεό, τον Χριστό και τον πλησίον μας είναι κηρύττοντας τα καλά νέα της Βασιλείας.Ιωάν. 15:10· Πράξ. 1:8.

15. Γιατί μπορεί να λεχθεί ότι η εντολή του Ιησού εφαρμόζεται σε όλους τους ακολούθους του;

15 Τα λόγια που έλεγε ο Ιησούς σε μια μικρή ομάδα ατόμων είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε περισσότερους. Για παράδειγμα, ο Ιησούς έκανε διαθήκη για μια Βασιλεία μόνο με 11 μαθητές αλλά, στην πραγματικότητα, αυτή η διαθήκη εφαρμόζεται σε όλους τους 144.000. (Λουκ. 22:29, 30· Αποκ. 5:10· 7:4-8) Παρόμοια, ο Ιησούς έδωσε την εντολή για κήρυγμα μόνο σε σχετικά λίγους από τους ακολούθους του—σε εκείνους στους οποίους εμφανίστηκε μετά την ανάστασή του. (Πράξ. 10:40-42· 1 Κορ. 15:6) Αλλά όλοι οι πιστοί μαθητές του τον πρώτο αιώνα αναγνώριζαν ότι αυτή η εντολή εφαρμοζόταν στους ίδιους, έστω και αν δεν είχαν ακούσει προσωπικά τα λόγια του Ιησού. (Πράξ. 8:4· 1 Πέτρ. 1:8) Αντίστοιχα και σήμερα, ο Ιησούς δεν έχει μιλήσει προσωπικά σε κανέναν από τους οχτώ εκατομμύρια ενεργούς κήρυκες της Βασιλείας. Όλοι, όμως, αναγνωρίζουν την υποχρέωση που έχουν να ασκούν πίστη στον Χριστό και να την εκφράζουν μέσω του έργου μαρτυρίας.Ιακ. 2:18.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΣΙΟΙ

16-18. Πώς μπορούν τα μελλοντικά πρόβατα να υποστηρίζουν τους αδελφούς του Χριστού, και γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα;

16 Ο Σατανάς διεξάγει πόλεμο με όσους απομένουν από τους χρισμένους με το πνεύμα αδελφούς του Χριστού στη γη, και θα εντείνει τις επιθέσεις του καθώς τελειώνει το «μικρό χρονικό διάστημα» που του απομένει. (Αποκ. 12:9, 12, 17) Αν και πρέπει να υπομείνουν σφοδρές δοκιμασίες, οι χρισμένοι πρωτοστατούν στη μεγαλύτερη εκστρατεία κηρύγματος που έχει γίνει ποτέ. Αναμφίβολα, ο Ιησούς είναι μαζί τους, κατευθύνοντας τις προσπάθειές τους.Ματθ. 28:20.

17 Ο αυξανόμενος αριθμός των μελλοντικών προβάτων θεωρεί προνόμιο το να υποστηρίζει τους αδελφούς του Χριστού—όχι μόνο στο έργο κηρύγματος αλλά και με άλλους πρακτικούς τρόπους. Για παράδειγμα, συνεισφέρουν οικονομικά και βοηθούν στην οικοδόμηση Αιθουσών Βασιλείας, Αιθουσών Συνελεύσεων και γραφείων τμήματος. Επίσης, υπακούν όσια σε εκείνους που «ο πιστός και φρόνιμος δούλος» έχει διορίσει να ηγούνται.Ματθ. 24:45-47· Εβρ. 13:17.

Τα προβατοειδή άτομα υποστηρίζουν τους αδελφούς του Χριστού με διάφορους τρόπους (Βλέπε παράγραφο 17)

18 Σύντομα οι άγγελοι θα εξαπολύσουν τους καταστροφικούς ανέμους της μεγάλης θλίψης. Αυτό θα συμβεί αφού θα έχουν λάβει το τελικό τους σφράγισμα όλοι εκείνοι οι αδελφοί του Χριστού που θα απομένουν στη γη. (Αποκ. 7:1-3) Προτού ξεσπάσει ο Αρμαγεδδών, οι χρισμένοι θα αναληφθούν στον ουρανό. (Ματθ. 13:41-43) Επομένως, τώρα είναι ο καιρός για να υποστηρίζουν όσια τους αδελφούς του Χριστού όσοι ελπίζουν να κριθούν ως πρόβατα.

^ παρ. 6 Για μια λεπτομερή εξέταση αυτής της παραβολής, δείτε τα άρθρα «Πώς θα Σταθείτε Μπροστά στη Δικαστική Έδρα;» και «Ποιο Είναι το Μέλλον των Προβάτων και των Κατσικιών;» στη Σκοπιά 15 Οκτωβρίου 1995.