Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Είναι κατάλληλο να φοράει μια αδελφή κάλυμμα στο κεφάλι όταν διερμηνεύει Γραφικές ομιλίες στη νοηματική γλώσσα κατά τη διάρκεια των συναθροίσεων ή των συνελεύσεων;

Γενικά μιλώντας, μια Χριστιανή οφείλει να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι όταν φροντίζει για ζητήματα που κανονικά υπάγονται στην ευθύνη του συζύγου της ή κάποιου αδελφού στην εκκλησία. Αυτό βρίσκεται σε αρμονία με την αρχή που αναφέρει ο απόστολος Παύλος όταν λέει ότι «κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι της ντροπιάζει το κεφάλι της», επειδή «η κεφαλή . . . της γυναίκας είναι ο άντρας». (1 Κορ. 11:3-10) Όταν μια αδελφή φοράει σεμνό και κατάλληλο κάλυμμα στο κεφάλι της σε τέτοιες περιστάσεις, αυτό αποτελεί σημάδι υποταγής στη θεοκρατική διευθέτηση που ισχύει στη Χριστιανική εκκλησία.​—1 Τιμ. 2:11, 12. *

Τι θα λεχθεί, όμως, για τις περιπτώσεις στις οποίες μια αδελφή διερμηνεύει στη νοηματική γλώσσα την ομιλία που εκφωνεί κάποιος αδελφός; Είναι αλήθεια ότι η αδελφή ενεργεί απλώς ως γλωσσικός διαμεσολαβητής. Με άλλα λόγια, δεν διδάσκει η ίδια αλλά ο αδελφός για τον οποίο εκείνη κάνει τη διερμηνεία. Ωστόσο, η διερμηνεία στη νοηματική διαφέρει πολύ από τη διερμηνεία ανάμεσα σε ομιλούμενες γλώσσες. Στην περίπτωση των ομιλούμενων γλωσσών, το ακροατήριο μπορεί να επικεντρώνει την προσοχή του στον ομιλητή και παράλληλα να ακούει το διερμηνέα. Επίσης, ανόμοια με τη διερμηνεία στη νοηματική, οι αδελφές που διερμηνεύουν σε ομιλούμενες γλώσσες δεν βρίσκονται συνήθως σε τόσο προβεβλημένη θέση. Μερικές φορές μάλιστα ίσως έχουν την επιλογή να κάθονται ενώ διερμηνεύουν ή, αν στέκονται όρθιες, να είναι στραμμένες προς τον ομιλητή και όχι προς το ακροατήριο. Γι’ αυτό, μια αδελφή που διερμηνεύει σε ομιλούμενη γλώσσα δεν είναι απαραίτητο να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι της.

 Επιπρόσθετα, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται όταν διερμηνεύονται ομιλίες στη νοηματική, ο ρόλος του διερμηνέα μπορεί να γίνει ακόμη πιο περίοπτος. Ο νοηματιστής που κάνει τη διερμηνεία προβάλλεται συνήθως σε μια μεγάλη οθόνη, ενώ ο ομιλητής μπορεί να μην είναι καν ορατός στο ακροατήριο. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των παραγόντων, φαίνεται πως θα ήταν κατάλληλο για την αδελφή που διερμηνεύει στη νοηματική να αναγνωρίζει το δευτερεύοντα ρόλο της ως διερμηνέα φορώντας κάλυμμα στο κεφάλι της.

Πώς επηρεάζει αυτή η αναθεωρημένη κατεύθυνση τη διερμηνεία που γίνεται στη νοηματική για διάφορα μέρη της Σχολής Θεοκρατικής Διακονίας, για επιδείξεις, καθώς και για σχόλια στη διάρκεια της Εκκλησιαστικής Γραφικής Μελέτης, της Συνάθροισης Υπηρεσίας και της Μελέτης Σκοπιάς; Πρέπει άραγε και σε αυτές τις περιστάσεις να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι η αδελφή που διερμηνεύει στη νοηματική; Φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση καλύμματος δεν είναι απαραίτητη, εφόσον όλοι οι παρόντες θα είναι σε θέση να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα δεν διεξάγει η αδελφή τη συνάθροιση. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, όταν διερμηνεύει σχόλια του ακροατηρίου, ομιλίες που παρουσιάζουν αδελφές ή επιδείξεις. Ωστόσο, όταν διερμηνεύει ομιλίες που εκφωνούν αδελφοί στη διάρκεια αυτών των συναθροίσεων, όταν διερμηνεύει αυτά που λέει ο οδηγός της Μελέτης Σκοπιάς ή ο οδηγός της Εκκλησιαστικής Γραφικής Μελέτης ή όταν ηγείται της υμνολογίας, πρέπει να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι. Κατά τη διεξαγωγή των συναθροίσεων, μια αδελφή ίσως χρειαστεί να διερμηνεύσει αυτά που λένε διάφοροι αδελφοί, αδελφές, παιδιά ή πρεσβύτεροι. Ως εκ τούτου, ίσως είναι πιο πρακτικό να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάθροισης.

[Υποσημείωση]

^ παρ. 3 Για μια λεπτομερή εξέταση των περιπτώσεων στις οποίες οι Χριστιανές γυναίκες πρέπει να φορούν κάλυμμα στο κεφάλι, βλέπε το βιβλίο «Κρατήστε τον Εαυτό σας στην Αγάπη του Θεού», σελίδες 209-212.