Γιατί Πρέπει να Κάνουμε το Σωστό;

ΕΝΑΣ μορφωμένος άνθρωπος παρατήρησε κάποτε: «Η ικανότητα να θέλω είναι παρούσα σε εμένα, αλλά η ικανότητα να απεργάζομαι αυτό που είναι καλό δεν είναι παρούσα. Διότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω». Γιατί δυσκολευόταν εκείνος ο άνθρωπος να πράττει το καλό που ήθελε; Ο ίδιος εξήγησε: «Βρίσκω, λοιπόν, αυτόν το νόμο στην περίπτωσή μου, ότι, όταν θέλω να κάνω το σωστό, το κακό είναι παρόν σε εμένα. Διότι βρίσκω ευχαρίστηση στο νόμο του Θεού σύμφωνα με τον άνθρωπο ο οποίος είμαι εσωτερικά, αλλά βλέπω στα μέλη μου έναν άλλον νόμο που πολεμάει ενάντια στο νόμο της διάνοιάς μου και με οδηγεί αιχμάλωτο στο νόμο της αμαρτίας ο οποίος υπάρχει στα μέλη μου».—Ρωμαίους 7:18, 19, 21‐23.

Αυτά τα λόγια του αποστόλου Παύλου, τα οποία καταγράφηκαν πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, εξηγούν γιατί είναι δύσκολο να κάνουν το σωστό οι ατελείς άνθρωποι. Η προσκόλληση σε δίκαιες αρχές, ιδιαίτερα υπό αντίξοες περιστάσεις, απαιτεί ηθική δύναμη. Γι’ αυτό, είναι καλό να αναρωτηθούμε: Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για να κάνουμε το σωστό;

Εξετάστε τι λένε οι Γραφές για το μέλλον του ατόμου που χαρακτηρίζεται από ηθική ευθύτητα. Στα εδάφια Ψαλμός 37:37, 38 διαβάζουμε: «Να παρατηρείς τον άμεμπτο και να βλέπεις τον ευθύ, γιατί το μέλλον αυτού του ανθρώπου θα είναι ειρηνικό. Αλλά οι παραβάτες θα αφανιστούν όλοι· το μέλλον των πονηρών θα εκκοπεί». Τα εδάφια Παροιμίες 2:21, 22 μας λένε: «Οι ευθείς θα κατοικήσουν στη γη και οι άμεμπτοι θα απομείνουν σε αυτήν. Όσο για τους πονηρούς, αυτοί θα εκκοπούν από τη γη· και οι δόλιοι θα ξεριζωθούν από αυτήν».

Παρότι οι εν λόγω υποσχέσεις καθώς και άλλες που βρίσκονται στη Γραφή μάς δίνουν ένα κίνητρο για να επιδιώκουμε μια πορεία η οποία ευαρεστεί τον Θεό, δεν αποτελούν το βασικότερο λόγο για να το κάνουμε αυτό. Ο συγκεκριμένος λόγος σχετίζεται με ένα ζήτημα που αφορά προσωπικά όλα τα νοήμονα πλάσματα. Το επόμενο άρθρο εξετάζει ποιο είναι αυτό το ζήτημα και πώς μας επηρεάζει.