Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Σκοπιά—Έκδοση Μελέτης  |  Ιούλιος 2006

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Ερωτήσεις από Αναγνώστες

 Ερωτήσεις από Αναγνώστες

Μπορεί ένα άτομο να αποκοπεί από τη Χριστιανική εκκλησία για ακαθαρσία όπως μπορεί να αποκοπεί για πορνεία ή χαλαρή, έκλυτη διαγωγή;

Ναι, ένα άτομο μπορεί να αποβληθεί από την εκκλησία αν επιδίδεται αμετανόητα είτε σε πορνεία είτε σε μερικές μορφές ακαθαρσίας είτε σε χαλαρή διαγωγή. Ο απόστολος Παύλος ανέφερε και τις τρεις αυτές αμαρτίες μαζί με άλλες παραβάσεις που επιφέρουν αποκοπή όταν έγραψε: «Τα . . . έργα της σάρκας είναι φανερά, και αυτά είναι: πορνεία, ακαθαρσία, χαλαρή διαγωγή . . . σας προειδοποιώ . . . ότι αυτοί που πράττουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού».—Γαλάτες 5:19‐21.

Ο όρος πορνεία εφαρμόζεται σε αθέμιτες σεξουαλικές σχέσεις εκτός Γραφικού γάμου. Περιλαμβάνει τη μοιχεία, την ιεροδουλία και τις σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε ανύπαντρα άτομα, καθώς επίσης το στοματικό και το πρωκτικό σεξ και τη σεξουαλική χρήση των γεννητικών οργάνων ενός ατόμου με το οποίο κάποιος δεν είναι παντρεμένος. Ένα άτομο που διαπράττει πορνεία αμετανόητα δεν έχει θέση στη Χριστιανική εκκλησία.

 Ο όρος χαλαρή διαγωγή (ἀσέλγεια, Κείμενο) υποδηλώνει «ακολασία· αισχρότητα· αδιάντροπη διαγωγή· έκφυλη διαγωγή». Στο Νέο Ελληνοαγγλικό Λεξικό του Θάγιερ (The New Thayer’s Greek‐English Lexicon), η εν λόγω λέξη του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου ορίζεται ως «αχαλίνωτος πόθος . . . χυδαιότητα, αδιαντροπιά, θρασύτητα». Σύμφωνα με κάποιο άλλο λεξικό, η χαλαρή διαγωγή είναι μορφή συμπεριφοράς που «παραβιάζει κάθε όριο του κοινωνικά αποδεκτού».

Όπως δείχνουν οι προαναφερθέντες ορισμοί, η «χαλαρή διαγωγή» περιλαμβάνει δύο στοιχεία: (1) Η διαγωγή αυτή καθαυτή αποτελεί σοβαρή παραβίαση των νόμων του Θεού, και (2) η στάση του παραβάτη φανερώνει έλλειψη σεβασμού και θρασύτητα.

Συνεπώς, ο όρος «χαλαρή διαγωγή» δεν αναφέρεται σε κακή διαγωγή ασήμαντης φύσης. Αφορά πράξεις που αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των νόμων του Θεού και αντανακλούν ξεδιάντροπη ή θρασύτατα περιφρονητική στάση—πνεύμα που προδίδει έλλειψη σεβασμού ή ακόμα και περιφρόνηση για την εξουσία, τους νόμους και τους κανόνες. Ο Παύλος συνδέει τη χαλαρή διαγωγή με τις αθέμιτες σεξουαλικές σχέσεις. (Ρωμαίους 13:13, 14) Εφόσον τα εδάφια Γαλάτες 5:19‐21 αναφέρουν τη χαλαρή διαγωγή μαζί με αρκετές αμαρτωλές πράξεις οι οποίες θα απέκλειαν κάποιον από το να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού, η χαλαρή διαγωγή αποτελεί αιτία για έλεγχο και πιθανή αποκοπή από τη Χριστιανική εκκλησία.

Η ἀκαθαρσία είναι ο ευρύτερος από τους τρεις όρους «πορνεία», «ακαθαρσία» και «χαλαρή διαγωγή» (ἀσέλγεια). Περιλαμβάνει κάθε είδους ρυπαρότητα—σε σεξουαλικά ζητήματα, στην ομιλία, στον τρόπο ενέργειας και στις πνευματικές σχέσεις. Ο όρος «ακαθαρσία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών αμαρτιών.

Όπως έχει καταγραφεί στο εδάφιο 2 Κορινθίους 12:21, ο Παύλος κάνει λόγο για εκείνους που «αμάρτησαν παλιότερα αλλά δεν μετανόησαν για την ακαθαρσία και την πορνεία και τη χαλαρή διαγωγή τους την οποία έπραξαν». Εφόσον η «ακαθαρσία» αναφέρεται μαζί με την «πορνεία και τη χαλαρή διαγωγή», μερικές μορφές ακαθαρσίας δικαιολογούν δικαστικές ενέργειες. Αλλά η ακαθαρσία είναι ευρύς όρος που περιλαμβάνει και πράγματα τα οποία δεν είναι δικαστικής φύσης. Όπως ένα σπίτι μπορεί να είναι είτε λίγο λερωμένο είτε εντελώς βρωμερό, έτσι και η ακαθαρσία έχει διαβαθμίσεις.

Ο Παύλος είπε, σύμφωνα με το εδάφιο Εφεσίους 4:19, ότι μερικά άτομα «έφτασαν στο σημείο να χάσουν κάθε αίσθηση ηθικής» και ότι «παρέδωσαν τον εαυτό τους σε χαλαρή διαγωγή για να εργάζονται κάθε είδους ακαθαρσία με απληστία». Ο Παύλος, λοιπόν, θέτει την «ακαθαρσία με απληστία» στην ίδια κατηγορία με τη χαλαρή διαγωγή. Αν ένα βαφτισμένο άτομο πράττει αμετανόητα «ακαθαρσία με απληστία», είναι δυνατόν να αποβληθεί από την εκκλησία λόγω χονδροειδούς ακαθαρσίας.

Ας υποθέσουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι επιδόθηκε σε έντονες ερωτικές θωπείες που διεγείρουν το πάθος. Οι πρεσβύτεροι μπορεί να κρίνουν ότι, ενώ τα άτομα αυτά δεν εκδήλωσαν την ξεδιάντροπη στάση που χαρακτηρίζει τη χαλαρή, έκλυτη διαγωγή, η διαγωγή τους φανέρωνε έναν βαθμό απληστίας. Γι’ αυτό, οι πρεσβύτεροι μπορεί να προβούν σε δικαστική ενέργεια επειδή περιλαμβανόταν χονδροειδής ακαθαρσία. Η χονδροειδής ακαθαρσία μπορεί επίσης να αποτελεί βάση για το χειρισμό μιας υπόθεσης στην οποία ένα άτομο έχει επανειλημμένα σεξουαλικά απερίφραστες τηλεφωνικές συνομιλίες με άλλο άτομο, ιδιαίτερα αν προηγουμένως του είχε δοθεί συμβουλή σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Οι πρεσβύτεροι χρειάζεται να ασκούν διάκριση όταν κρίνουν τέτοια θέματα. Για να αποφασίσουν αν ενδείκνυται δικαστική ενέργεια, πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τι συνέβη και το βαθμό στον οποίο συνέβη. Το θέμα δεν είναι να κατηγορούμε ως ένοχο χαλαρής, έκλυτης διαγωγής όποιον δεν δέχεται Γραφικές συμβουλές, ούτε να αποφασίζουμε με αριθμητικά κριτήρια πόσες φορές μπορεί ένα άτομο να κάνει μια συγκεκριμένη αμαρτωλή πράξη προτού απαιτηθεί δικαστική ενέργεια. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να ζυγίζουν κάθε κατάσταση προσεκτικά και με προσευχή και να ανακαλύπτουν τι συνέβη και πόσο συχνά, τη φύση και την έκταση της κακής διαγωγής, καθώς και το σκοπό και το κίνητρο του παραβάτη.

Η χονδροειδής ακαθαρσία περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα από τα σεξουαλικά αμαρτήματα. Λόγου χάρη, ένα βαφτισμένο παιδί μπορεί να καπνίσει μερικά τσιγάρα σε μικρό χρονικό διάστημα και να το ομολογήσει στους γονείς του. Είναι αποφασισμένο  να μην καπνίσει ξανά. Πρόκειται για ακαθαρσία, η οποία όμως δεν έχει κλιμακωθεί μέχρι του σημείου να αποτελεί χονδροειδή ακαθαρσία ή «ακαθαρσία με απληστία». Οι Γραφικές συμβουλές από έναν ή δύο πρεσβυτέρους σε συνδυασμό με την υποστήριξη των γονέων του θα πρέπει να αρκούν. Αλλά αν το παιδί χρησιμοποιεί καπνό σε τακτική βάση, αυτό αποτελεί εσκεμμένο μόλυσμα της σάρκας και θα συγκληθεί δικαστική επιτροπή για να εξετάσει αυτή την υπόθεση χονδροειδούς ακαθαρσίας. (2 Κορινθίους 7:1) Αν το παιδί δεν είναι μετανοημένο, θα αποκοπεί.

Μερικοί Χριστιανοί έχουν δει πορνογραφική ύλη. Αυτό είναι προσβλητικό για τον Θεό, και οι πρεσβύτεροι ίσως συγκλονιστούν μαθαίνοντας ότι ένας ομόπιστος έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν απαιτεί κάθε περίπτωση ενασχόλησης με την πορνογραφία ακρόαση ενώπιον δικαστικής επιτροπής. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας αδελφός είδε αποκαλούμενη ήπια πορνογραφική ύλη σε αρκετές περιπτώσεις. Ντρέπεται, ομολογεί σε έναν πρεσβύτερο και είναι αποφασισμένος να μην επαναλάβει αυτή την αμαρτία. Ο πρεσβύτερος μπορεί κάλλιστα να συμπεράνει ότι η διαγωγή του αδελφού δεν κλιμακώθηκε ως το σημείο τού να έχει επιδοθεί σε «ακαθαρσία με απληστία». Ούτε εκδήλωσε ξεδιάντροπη στάση, η οποία θα αποτελούσε ένδειξη χαλαρής, έκλυτης διαγωγής. Μολονότι δεν θα χρειαζόταν δικαστική ενέργεια, αυτού του είδους η ακαθαρσία θα απαιτούσε ισχυρή Γραφική συμβουλή και ίσως μετέπειτα βοήθεια από τους πρεσβυτέρους.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι ένας Χριστιανός βλέπει κρυφά αποκρουστική, σεξουαλικά εξαχρειωτική πορνογραφική ύλη εδώ και χρόνια και έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συγκαλύψει αυτή την αμαρτία. Τέτοια πορνογραφική ύλη θα μπορούσε να περιλαμβάνει ομαδικό βιασμό, δέσιμο, σαδιστικά βασανιστήρια, κακοποίηση γυναικών ή ακόμα και παιδική πορνογραφία. Όταν άλλοι μαθαίνουν για τη διαγωγή του, ντρέπεται βαθιά. Δεν έχει φερθεί ξεδιάντροπα, αλλά οι πρεσβύτεροι ίσως κρίνουν ότι “παρέδωσε τον εαυτό του” σε αυτή τη βρωμερή συνήθεια και πράττει «ακαθαρσία με απληστία», δηλαδή χονδροειδή ακαθαρσία. Θα σχηματιστεί δικαστική επιτροπή επειδή περιλαμβάνεται χονδροειδής ακαθαρσία. Ο παραβάτης θα αποκοπεί αν δεν εκδηλώσει θεοσεβή μετάνοια και αποφασιστικότητα να μην ξαναδεί πορνογραφική ύλη. Αν προσκαλούσε και άλλους στο σπίτι του για να δουν πορνογραφική ύλη—στην ουσία προάγοντάς την—αυτό θα φανέρωνε την ξεδιάντροπη στάση που χαρακτηρίζει τη χαλαρή, έκλυτη διαγωγή.

Ο Γραφικός όρος «χαλαρή διαγωγή» περιλαμβάνει πάντοτε σοβαρή αμαρτία, συχνά σεξουαλικής φύσης. Όταν οι πρεσβύτεροι προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει χαλαρή διαγωγή, πρέπει να αναζητούν ενδείξεις όπως η ξεδιαντροπιά, η αισχρότητα, η ρυπαρότητα, η αναισχυντία και οτιδήποτε προσβάλλει τη δημόσια αιδώ. Από την άλλη μεριά, σοβαρές παραβιάσεις του νόμου του Ιεχωβά που διαπράττονται από ένα άτομο το οποίο δεν εκδηλώνει ξεδιάντροπη στάση ίσως περιλαμβάνουν «απληστία». Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να τύχουν χειρισμού λόγω της χονδροειδούς ακαθαρσίας που περιλαμβάνουν.

Το να αποφασίσουμε αν κάποιος έχει φτάσει στο σημείο να είναι ένοχος χονδροειδούς ακαθαρσίας ή χαλαρής, έκλυτης διαγωγής αποτελεί σοβαρή ευθύνη, διότι περιλαμβάνονται ζωές. Εκείνοι που κρίνουν τέτοιες υποθέσεις πρέπει να το κάνουν αυτό με προσευχή, ζητώντας από τον Θεό το άγιο πνεύμα του, διάκριση και κατανόηση. Οι πρεσβύτεροι χρειάζεται να διατηρούν την αγνότητα της εκκλησίας και πρέπει να βασίζουν την κρίση τους στο Λόγο του Θεού καθώς και στην κατεύθυνση του “πιστού και φρόνιμου δούλου”. (Ματθαίος 18:18· 24:45) Σε αυτές δε τις κακές ημέρες, περισσότερο από ποτέ, οι πρεσβύτεροι χρειάζεται να θυμούνται τα λόγια: «Προσέξτε τι κάνετε, επειδή δεν κρίνετε για κάποιον άνθρωπο, αλλά για τον Ιεχωβά».—2 Χρονικών 19:6.