Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Η Πιο Αξιομνημόνευτη Ημέρα

Η Πιο Αξιομνημόνευτη Ημέρα

 Η Πιο Αξιομνημόνευτη Ημέρα

ΗΤΑΝ η ημέρα που άλλαξε εντελώς την πορεία της ανθρωπότητας με προοπτική το αιώνιο καλό της. Καμιά άλλη ημέρα στην ιστορία δεν έχει ασκήσει τέτοια επίδραση στο μέλλον των ανθρώπων. Ήταν η ημέρα κατά την οποία ο Ιησούς ολοκλήρωσε όλα όσα είχε έρθει να κάνει στη γη. Καρφωμένος σε ένα ξύλο βασανισμού, εκπνέοντας φώναξε: «Έχει επιτελεστεί!» (Ιωάννης 19:30) Για ποιο σκοπό είχε έρθει ο Ιησούς;

«Ο Γιος του ανθρώπου ήρθε», λέει η Αγία Γραφή, «όχι για να τον διακονήσουν, αλλά για να διακονήσει και να δώσει την ψυχή του λύτρο σε αντάλλαγμα για πολλούς». (Ματθαίος 20:28) Ο Ιησούς έδωσε την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του, ώστε να μπορέσει να σωθεί η ανθρωπότητα από την κληρονομημένη αμαρτία και το θάνατο. Ναι, «ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο, για να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». (Ιωάννης 3:16) Τι πολύτιμη προμήθεια αποτελεί η θυσία του Ιησού!

Η ημέρα του θανάτου του Ιησού είναι η πιο αξιομνημόνευτη ημέρα και για έναν ακόμη λόγο. Εκείνη την ημέρα ο Γιος του Θεού δίδαξε τους αποστόλους του πολύτιμα μαθήματα που θα τους βοηθούσαν να παραμείνουν πιστοί. Πόσο πρέπει να άγγιξαν τα τελευταία του λόγια την καρδιά των μαθητών του! Ποιες ήταν οι διδασκαλίες του; Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς από τα όσα τους δίδαξε ο Ιησούς; Αυτά τα ερωτήματα θα εξεταστούν στο επόμενο άρθρο.