Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Ένα Βιβλίο που Μπορείτε να Εμπιστευτείτε—Μέρος 4ο

Η Μηδοπερσία στη Βιβλική Ιστορία

Ένα Βιβλίο που Μπορείτε να Εμπιστευτείτε—Μέρος 4ο

Αυτό είναι το τέταρτο από μια σειρά εφτά άρθρων σε διαδοχικά τεύχη του «Ξύπνα!» τα οποία ασχολούνται με τις εφτά παγκόσμιες δυνάμεις της Βιβλικής ιστορίας. Σκοπός είναι να αποδείξουμε πως η Αγία Γραφή είναι αξιόπιστη και θεόπνευστη και πως το άγγελμά της παρέχει την ελπίδα ότι θα τερματιστούν τα δεινά που προκαλούνται όταν ο άνθρωπος εξουσιάζει με σκληρότητα το συνάνθρωπό του.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ των ανακτόρων και των βασιλικών τάφων μάς δίνουν μια ελάχιστη μόνο ιδέα για το μεγαλείο, τη δύναμη και τον πλούτο της αρχαίας δυαδικής αυτοκρατορίας των Μήδων και των Περσών. Προτού ενωθούν αυτά τα βασίλεια, κυρίαρχη δύναμη ήταν η Μηδία. Αλλά το 550 Π.Κ.Χ., οι Μήδοι περιήλθαν υπό τον έλεγχο του Πέρση Βασιλιά Κύρου Β΄, ο οποίος έγινε τότε ηγεμόνας του βασιλείου της Μηδοπερσίας. Αυτή η τεράστια επικράτεια, το κέντρο της οποίας βρισκόταν στα βόρεια του Περσικού Κόλπου, επεκτάθηκε τελικά μέχρι το Αιγαίο, την Αίγυπτο και τη βορειοδυτική Ινδία, ενώ περιέλαβε και την Ιουδαία.

Η Μηδοπερσία κυβέρνησε τους Ιουδαίους 200 και πλέον χρόνια—από την ανατροπή της Βαβυλώνας το 539 Π.Κ.Χ. μέχρις ότου ηττήθηκε και η ίδια από τους Έλληνες το 331 Π.Κ.Χ. Αρκετά βιβλία της Αγίας Γραφής σχολιάζουν αξιοσημείωτα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Αξιόπιστη Ιστορία

Η Γραφή μάς λέει ότι ο Βασιλιάς Κύρος Β΄ απελευθέρωσε τους Ιουδαίους που ήταν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και τους επέτρεψε να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ και να ανοικοδομήσουν το ναό του Θεού, τον οποίο είχαν καταστρέψει οι Βαβυλώνιοι το 607 Π.Κ.Χ. (Έσδρας 1:1‐7· 6:3‐5) Ένας εγχάρακτος πήλινος κύλινδρος, ο λεγόμενος Κύλινδρος του Κύρου, που ανακαλύφτηκε το 1879 στα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας, επιβεβαιώνει αυτή την αφήγηση. Το κείμενό του αναφέρει ονομαστικά τον Κύρο καθώς και την πολιτική που ακολουθούσε να επαναπατρίζει τους αιχμάλωτους λαούς και να επιστρέφει τα θρησκευτικά τους αντικείμενα. Ο Βιβλικός συγγραφέας Ησαΐας κατέγραψε τα εξής προφητικά λόγια του Ιεχωβά σχετικά με τον Κύρο: «“Όλα όσα με ευχαριστούν θα τα εκτελέσει πλήρως”· ακόμη και το λόγο μου για την Ιερουσαλήμ: “Θα ανοικοδομηθεί”, και για το ναό: “Το θεμέλιό σου θα τεθεί”».Ησαΐας 44:28.

Μάλιστα ο Κύρος πρόσταξε να καταβληθούν οι δαπάνες για την ανοικοδόμηση του ναού «από την κατοικία του βασιλιά», όπως αναφέρουν τα εδάφια  Έσδρας 6:3, 4. Αυτή η εκπληκτική δήλωση επιβεβαιώνεται από την ιστορία. Το βιβλίο Η Περσία και η Αγία Γραφή (Persia and the Bible) λέει: «Η αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιερών στην αυτοκρατορία αποτελούσε πάγια τακτική των Περσών βασιλιάδων».

Η Γραφή μάς λέει ότι οι εχθροί των Ιουδαίων έγραψαν αργότερα στον Δαρείο τον Μέγα (που αποκαλείται επίσης Δαρείος Α΄) μια επιστολή με την οποία αμφισβητούσαν τον ισχυρισμό εκείνων ότι ο Κύρος είχε εγκρίνει την ανοικοδόμηση του ναού. Ο Δαρείος διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί το αρχικό διάταγμα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί στα Εκβάτανα, την πρωτεύουσα της Μηδίας, ένας ρόλος ο οποίος περιείχε το διάταγμα του Κύρου. Η απάντηση του Δαρείου σχετικά με την ανοικοδόμηση του ναού ήταν η εξής: «Εγώ, ο Δαρείος, δίνω τη διαταγή. Να εκτελεστεί αμέσως [το έργο ανοικοδόμησης του ναού]». Τότε, οι προσπάθειες αποτροπής του έργου σταμάτησαν. *Έσδρας 6:2, 7, 12, 13.

Η ιστορία επιβεβαιώνει αυτές τις λεπτομέρειες. Κατ’ αρχάς, τα Εκβάτανα ήταν η θερινή κατοικία του Κύρου, και είναι πιθανό να εξέδωσε το διάταγμά του από εκεί. Επίσης, αρχαιολογικές ανακαλύψεις δείχνουν ότι οι βασιλιάδες της Μηδοπερσίας ενδιαφέρονταν ζωηρά για τα θρησκευτικά ζητήματα που επηρέαζαν την επικράτειά τους και έγραφαν επιστολές για την επίλυση των διενέξεων.

Αξιόπιστες Προφητείες

Ο προφήτης Δανιήλ είδε σε ένα θεόπνευστο όνειρο τέσσερα θηρία που ανέβαιναν από τη θάλασσα. Τα θηρία αυτά αντιπροσώπευαν διαδοχικές παγκόσμιες δυνάμεις. Το πρώτο, ένα φτερωτό λιοντάρι, αντιπροσώπευε τη Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν «σαν αρκούδα». Η αφήγηση συνεχίζει: «Έλεγαν [στο θηρίο] το εξής: “Σήκω, φάε πολλές σάρκες”». (Δανιήλ 7:5) Αυτή η τρομακτική αρκούδα συμβόλιζε τη Μηδοπερσία.

Σε επαλήθευση της προφητείας του Δανιήλ, η Μηδοπερσία δεν χόρταινε να κατακτά νέα εδάφη. Λίγο καιρό μετά το όραμα του Δανιήλ, ο Κύρος νίκησε τους Μήδους και κατόπιν πολέμησε εναντίον των γειτονικών βασιλείων της Λυδίας και της Βαβυλώνας. Ο γιος του ο Καμβύσης Β΄ κατέκτησε την Αίγυπτο. Οι μετέπειτα ηγεμόνες της Μηδοπερσίας επέκτειναν ακόμα περισσότερο την αυτοκρατορία.

Πώς είμαστε βέβαιοι για αυτή την ερμηνεία; Σε ένα άλλο όραμα με παρεμφερές θέμα, ο Δανιήλ είδε ένα κριάρι «να κερατίζει προς τη δύση και προς το βορρά και προς το νότο». Η προφητεία εκπληρώθηκε όταν η Μηδοπερσία άρχισε να «κερατίζει» άλλα έθνη, περιλαμβανομένης και της κραταιάς Βαβυλώνας. Ένας άγγελος του Θεού ερμήνευσε αυτό το όραμα λέγοντας στον Δανιήλ: «Το κριάρι που είδες να έχει τα δύο κέρατα αντιπροσωπεύει τους βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας».Δανιήλ 8:3, 4, 20.

Επιπρόσθετα, σχεδόν δύο αιώνες πριν από την ήττα της Βαβυλώνας, ο προφήτης Ησαΐας είχε προείπει τόσο το όνομα του κατακτητή Πέρση βασιλιά—ο οποίος δεν είχε γεννηθεί ακόμα—όσο και τη στρατηγική με την οποία θα κατακτούσε τη Βαβυλώνα. Ο Ησαΐας έγραψε: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά στον χρισμένο  του, τον Κύρο, του οποίου το δεξί χέρι κράτησα, για να καθυποτάξω μπροστά του έθνη, . . . για να ανοίξω μπροστά του τις δίφυλλες πόρτες, ώστε και οι πύλες να μην είναι κλειστές». (Ησαΐας 45:1) Τόσο ο Ησαΐας όσο και ο Ιερεμίας προείπαν ότι οι “ποταμοί” της Βαβυλώνας, δηλαδή τα κανάλια που τροφοδοτούνταν από τον ποταμό Ευφράτη και λειτουργούσαν ως προστατευτική τάφρος, επρόκειτο να στερέψουν. (Ησαΐας 44:27· Ιερεμίας 50:38) Οι ιστορικοί Ηρόδοτος και Ξενοφών επιβεβαιώνουν την προφητική ακρίβεια της Γραφής, περιλαμβανομένου και του γεγονότος ότι οι Βαβυλώνιοι διασκέδαζαν τη νύχτα που ο Κύρος κατέλαβε την πόλη. (Ησαΐας 21:5, Δανιήλ 5:1‐4, 30) Ο στρατός του Κύρου, αφού εξέτρεψε το ρου του Ευφράτη, μπήκε στην πόλη από πύλες που υπήρχαν κατά μήκος του ποταμού και είχαν μείνει ανοιχτές. Συνάντησε ελάχιστη αντίσταση. Η κραταιά Βαβυλώνα έπεσε μέσα σε μια νύχτα!

Ο τάφος του Κύρου υπάρχει ακόμα στα ερείπια των αρχαίων Πασαργάδων, στο σημερινό Ιράν

Αυτό το γεγονός οδήγησε στην εντυπωσιακή εκπλήρωση μιας ακόμα προφητείας. Ο προφήτης Ιερεμίας είχε προείπει νωρίτερα ότι ο λαός του Θεού θα έμενε εξόριστος στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. (Ιερεμίας 25:11, 12· 29:10) Εκείνη η προφητεία εκπληρώθηκε ακριβώς στον προσδιορισμένο καιρό, και επιτράπηκε στους εξορίστους να επαναπατριστούν.

Μια Ελπίδα που Μπορείτε να Εμπιστευτείτε

Λίγο καιρό μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας από τη Μηδοπερσία, ο Δανιήλ κατέγραψε μια προφητεία η οποία φωτίζει ένα γεγονός καθοριστικής σημασίας για την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού σχετικά με την ανθρωπότητα. Ο άγγελος Γαβριήλ πληροφόρησε τον Δανιήλ πότε ακριβώς θα εμφανιζόταν ο Μεσσίας—το «σπέρμα» για το οποίο είχε δοθεί υπόσχεση στο εδάφιο Γένεση 3:15! Ο άγγελος του Θεού είπε: «Από τότε που θα βγει ο λόγος να αποκατασταθεί και να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ ως τον Μεσσία τον Ηγέτη, θα είναι εφτά εβδομάδες και εξήντα δύο εβδομάδες», συνολικά 69 εβδομάδες. (Δανιήλ 9:25) Πότε άρχισε αυτή η προφητική περίοδος;

Ο Κύρος είχε επιτρέψει στους Ιουδαίους να επαναπατριστούν λίγο μετά την πτώση της Βαβυλώνας. Ωστόσο, πολλά χρόνια αργότερα, η Ιερουσαλήμ και τα τείχη της εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Το 455 Π.Κ.Χ., ο Βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Ιουδαίο οινοχόο του, τον Νεεμία, την άδεια να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ και να ηγηθεί στο έργο ανοικοδόμησης. (Νεεμίας 2:1‐6) Αυτό σήμανε την έναρξη των 69 εβδομάδων.

Οι 69 εβδομάδες, όμως, δεν ήταν κυριολεκτικές εβδομάδες των εφτά ημερών η καθεμιά. Ήταν εβδομάδες ετών. Μάλιστα, ορισμένες μεταφράσεις της Γραφής αποδίδουν τον όρο «εβδομάδες» ως «εβδομάδες ετών». * (Δανιήλ 9:24, 25) Ο Μεσσίας θα εμφανιζόταν έπειτα από μια περίοδο 69 «εβδομάδων» των 7 ετών η καθεμιά—δηλαδή έπειτα από 483 χρόνια. Η προφητεία εκπληρώθηκε το 29 Κ.Χ. όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, ακριβώς 483 χρόνια μετά το 455 Π.Κ.Χ. *

Η ακριβής εκπλήρωση της προφητείας του Δανιήλ επαυξάνει τη σωρεία των αποδείξεων που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Ιησού. Αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν επίσης την ελπίδα μας για το μέλλον. Ο Ιησούς, ως Βασιλιάς της ουράνιας Βασιλείας του Θεού, θα τερματίσει τη σκληρή ανθρώπινη διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, θα εκπληρώσει πολλές άλλες Γραφικές προφητείες, μεταξύ αυτών και εκείνες που προλέγουν ότι οι νεκροί θα αναστηθούν και θα ζήσουν αιώνια στον Παράδεισο στη γη.Δανιήλ 12:2· Ιωάννης 5:28, 29· Αποκάλυψη 21:3‐5.

^ παρ. 9 Τουλάχιστον τρεις βασιλιάδες έφεραν το όνομα Δαρείος.

^ παρ. 20 Μεταξύ των μεταφράσεων που χρησιμοποιούν τη φράση «εβδομάδες ετών» είναι Η Αγία Γραφή, Ν. Λούβαρι‐Α. Χαστούπη και Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον και Ερμηνευτική Απόδοσις, Ι. Θ. Κολιτσάρα. Η δε Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα χρησιμοποιεί τη λέξη «επταετίες».

^ παρ. 20 Για μια λεπτομερή εξέταση της προφητείας και ένα διάγραμμα που απεικονίζει τις 69 εβδομάδες ετών, βλέπε το βιβλίο Τι Διδάσκει Πράγματι η Αγία Γραφή;, σελίδες 197‐199.