ΠΩΣ βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητα από εσάς; Τους θεωρείτε ίσους με εσάς; Δυστυχώς, πολλοί θεωρούν ορισμένες φυλές κατώτερες. Σύμφωνα με κάποιο λεξικό, ρατσισμός είναι «η αντίληψη ότι ο κυριότερος καθοριστικός παράγοντας των ανθρώπινων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων είναι η φυλή και ότι οι φυλετικές διαφορές έχουν ως αποτέλεσμα την έμφυτη ανωτερότητα μιας συγκεκριμένης φυλής».

Αυτή η αντίληψη έχει προξενήσει μεγάλο κακό. Τα αισθήματα φυλετικής ανωτερότητας «αποτέλεσαν δικαιολογία για την αποικιοκρατική μεταχείριση και την υποδούλωση άλλων λαών», έγραψε ο καθηγητής Γουέν‐Σινγκ Τσενγκ στο βιβλίο του Εγχειρίδιο Πολιτιστικής Ψυχιατρικής (Handbook of Cultural Psychiatry). Πρόσθεσε ότι το φυλετικό στοιχείο έχει χρησιμοποιηθεί «για να δικαιολογήσει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανισότητες». Ακόμα και σήμερα, ο ρατσισμός υφίσταται σε πολλά μέρη του κόσμου. Βασίζεται όμως αυτή η επιζήμια αντίληψη σε αληθινά στοιχεία; Τι λένε η επιστήμη και η Αγία Γραφή;

Τι Λέει η Επιστήμη;

Ανακαλύψεις στον τομέα της γενετικής έχουν επιβεβαιώσει ότι ο ρατσισμός αποτελεί πλάνη. Ερευνητές που μελέτησαν ανθρώπους από διαφορετικές ηπείρους διαπίστωσαν ότι το DNA δύο τυχαία επιλεγμένων ατόμων από σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου διέφερε σε ποσοστό περίπου 0,5 τοις εκατό. * Επιπλέον, το 86 έως 90 τοις εκατό αυτών των διαφορών βρέθηκαν εντός οποιασδήποτε φυλετικής ομάδας. Επομένως, μόνο το 14 τοις εκατό ή και λιγότερο από αυτή τη διαφοροποίηση της τάξης του 0,5 τοις εκατό βρέθηκε μεταξύ των φυλετικών ομάδων.

Επειδή «οι άνθρωποι είναι γενετικά ομοιογενείς», λέει το περιοδικό Nature, «η γενετική μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αποσαφήνιση αλλά και την εξάλειψη του φυλετικού ζητήματος».

«Οι άνθρωποι είναι γενετικά ομοιογενείς», δηλαδή ουσιαστικά ίδιοι

Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν είναι καινούριος. Ξεκινώντας από το 1950, η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων  Εθνών (UNESCO) δημοσίευσε μια σειρά δηλώσεων με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού. Οι εν λόγω δηλώσεις συντάχθηκαν από ανθρωπολόγους, γενετιστές και κοινωνιολόγους. Εντούτοις, ο ρατσισμός επιμένει. Είναι σαφές ότι η γνώση και μόνο των επιστημονικών δεδομένων δεν αρκεί. Πρέπει να επηρεαστεί και η καρδιά, ο εσωτερικός άνθρωπος. «Από την καρδιά εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί», είπε ο Ιησούς Χριστός.Ματθαίος 15:19, 20.

Η Άποψη της Αγίας Γραφής

Η Αγία Γραφή γράφτηκε για να αγγίζει την καρδιά. Για παράδειγμα, εκτός του ότι δηλώνει την επιστημονική αλήθεια πως «[ο Θεός] έκανε από έναν άνθρωπο κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης», η Αγία Γραφή λέει επίσης: «Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη είναι ευπρόσδεκτος σε αυτόν». (Πράξεις 10:34, 35· 17:26) Δεν σας κάνει αυτό να νιώθετε αγάπη για τον Θεό;Δευτερονόμιο 32:4.

Ο Ιεχωβά Θεός θέλει να δείχνουμε ότι τον αγαπάμε προσπαθώντας να του μοιάσουμε. «Να γίνεστε . . . μιμητές του Θεού, ως αγαπητά παιδιά, και να περπατάτε με αγάπη», λένε τα εδάφια Εφεσίους 5:1, 2. Για να “περπατάμε με αγάπη” απαιτείται, μεταξύ άλλων, να αγαπάμε τους ανθρώπους όπως τους αγαπάει ο Θεός, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός τους ή την εθνικότητά τους.Μάρκος 12:31.

Ο Θεός δεν δέχεται ως υπηρέτες του άτομα των οποίων η καρδιά είναι γεμάτη κακία, πράγμα που περιλαμβάνει το μίσος και τη φυλετική προκατάληψη. (1 Ιωάννη 3:15) Μάλιστα, πλησιάζει γοργά ο καιρός κατά τον οποίο ο Θεός θα εξαλείψει όλους τους κακούς ανθρώπους από το πρόσωπο της γης. Θα μείνουν μόνο όσοι μιμούνται τις ιδιότητές του. Τότε η ανθρωπότητα θα είναι πράγματι μία οικογένεια—από φυσική και πνευματική άποψη.Ψαλμός 37:29, 34, 38.

^ παρ. 5 Ωστόσο, οι σχετικά λίγες γενετικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να έχουν σημασία από ιατρική άποψη, διότι μερικές ασθένειες φαίνεται πως σχετίζονται με γενετικούς παράγοντες.