Πώς θα Απαντούσατε;

Πού Συνέβη;

1. Σε ποιον ποταμό βρέθηκε ο Μωυσής όταν ήταν μωρό;

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Διαβάστε τα εδάφια Έξοδος 2:1‐10.

Βάλτε σε κύκλο την απάντησή σας στο χάρτη.

Νείλος

Ευφράτης

Ιορδάνης

▪ Ποια παρακολουθούσε τον Μωυσή από απόσταση;

․․․․․

▪ Ποια επιλέχθηκε για να θηλάζει τον Μωυσή;

․․․․․

▪ Ποια βρήκε τον Μωυσή να επιπλέει στον ποταμό;

․․․․․

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Ποιες ιδιότητες εκδήλωσε η αδελφή του Μωυσή; Αν έχετε αδελφό ή αδελφή, πώς μπορείτε να μιμείστε την αδελφή του Μωυσή;

Από Αυτό το Τεύχος

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις, και αναφέρετε το εδάφιο(‐α) που λείπει.

ΣΕΛΙΔΑ 8 Τι θα κάνει κάθε οξυδερκής; Παροιμίες 13:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 8 Τι θα συμβεί αν απομονώνεστε; Παροιμίες 18:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 9 Τι κάνει μια καλή μητέρα; Παροιμίες 31:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 9 Γιατί πρέπει να αναπτύσσετε ικανότητα σκέψης; Παροιμίες 2:․․․

Παιδιά, Βρείτε την Εικόνα

Μπορείς να βρεις αυτές τις εικόνες σε τούτο το τεύχος; Να περιγράψεις με δικά σου λόγια τι συμβαίνει σε κάθε εικόνα.

Ποιος Ανήκει στο Γενεαλογικό Δέντρο του Ιησού;

Εξετάστε τα στοιχεία. Βρείτε τα εδάφια. Έπειτα γράψτε τα σωστά ονόματα στον κενό χώρο.

2. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Πατάχθηκα με λέπρα επειδή προσπάθησα να κάψω θυμίαμα πάνω στο θυσιαστήριο του Ιεχωβά.

Διαβάστε 2 Χρονικών 26:16‐19.

3. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Ήμουν ο καλός βασιλιάς που έχτισε την άνω πύλη του οίκου του Ιεχωβά.

Διαβάστε 2 Χρονικών 27:1‐4.

4. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Έκαψα τους ίδιους μου τους γιους ως θυσία στην Κοιλάδα του Εννόμ.

Διαβάστε 2 Χρονικών 28:1, 3, 4.

▪ Απαντήσεις στη σελίδα 12

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

1. Στον Νείλο.

▪ Η αδελφή του Μωυσή.

▪ Η κόρη του Φαραώ.

▪ Η μητέρα του Μωυσή.

2. Οζίας.​—Ματθαίος 1:8.

3. Ιωθάμ.​—Ματθαίος 1:9.

4. Άχαζ.​—Ματθαίος 1:9.