Πώς θα Απαντούσατε;

Τι Λείπει από Αυτή την Εικόνα;

Διαβάστε το εδάφιο Αποκάλυψη 12:3. Τώρα κοιτάξτε την εικόνα. Ποια στοιχεία λείπουν; Γράψτε τις απαντήσεις σας στις παρακάτω γραμμές, και ολοκληρώστε την εικόνα σχεδιάζοντας τα αντικείμενα που λείπουν.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Ποιον αντιπροσωπεύει αυτός ο δράκοντας; Πώς επηρεάζει αυτός ολόκληρη την κατοικημένη γη;

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Διαβάστε το εδάφιο Αποκάλυψη 12:9.

Από Αυτό το Τεύχος

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις και αναφέρετε το εδάφιο(‐α) που λείπει.

ΣΕΛΙΔΑ 3 Τι έβαλε ο Θεός στη διάνοια και στην καρδιά του ανθρώπου; Εκκλησιαστής 3:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 5 Ποιο είναι το δώρο που δίνει ο Θεός; Ρωμαίους 6:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 21 Ποιους θρησκευτικούς τίτλους είπε ο Ιησούς ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε; Ματθαίος 23:․․․

ΣΕΛΙΔΑ 27 Τι κάνει ο οξυδερκής; Παροιμίες 22:․․․

Παιδιά, Βρείτε την Εικόνα

Μπορείς να βρεις αυτές τις εικόνες σε τούτο το τεύχος; Να περιγράψεις με δικά σου λόγια τι συμβαίνει σε κάθε εικόνα.

Ποιος Ανήκει στο Γενεαλογικό Δέντρο του Ιησού;

Εξετάστε τα στοιχεία. Βρείτε τα εδάφια. Έπειτα γράψτε τα σωστά ονόματα στον κενό χώρο.

4. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Ο Ζερά ο Αιθίοπας έκανε επίθεση εναντίον μου με ένα εκατομμύριο άντρες, αλλά ο Ιεχωβά τούς νίκησε μπροστά μου.

Διαβάστε 2 Χρονικών 14:9‐12.

5. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Οργάνωσα τη διδασκαλία του Νόμου του Ιεχωβά στις πόλεις του Ιούδα.

Διαβάστε 2 Χρονικών 17:1, 7‐9.

6. ․․․․․

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Με έθαψαν στην Πόλη του Δαβίδ αλλά όχι στους τάφους των βασιλιάδων.

Διαβάστε 2 Χρονικών 21:16‐20.

▪ Απαντήσεις στη σελίδα 13

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

1. Ένα κεφάλι και ο λαιμός.

2. Τα δέκα κέρατα.

3. Τα εφτά διαδήματα.

4. Ασά.​—Ματθαίος 1:7.

5. Ιωσαφάτ.​—Ματθαίος 1:8.

6. Ιωράμ.​—Ματθαίος 1:8.