Μήπως Γνωρίζετε;

(Οι απαντήσεις σε αυτό το κουίζ μπορούν να βρεθούν στα αναφερόμενα Γραφικά εδάφια και ο πλήρης κατάλογος των απαντήσεων είναι τυπωμένος στη  σελίδα 24. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το έντυπο «Ενόραση στις Γραφές» [στην αγγλική], που είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.)

 1. Τι αγόρασε ο Αβραάμ από τους γιους του Χετ για 400 σίκλους ασήμι; (Γένεση 23:16‐20)

 2. Τι περιλαμβανόταν στα δύο σημεία που ζήτησε ο Γεδεών προκειμένου να πειστεί ότι θα είχε τη θεϊκή υποστήριξη στη μάχη με τους Μαδιανίτες; (Κριτές 6:36‐40)

 3. Σε ποιο είδος κτιρίου γίνεται αναφορά μόνο στα Γραφικά βιβλία των Χρονικών, του Νεεμία, της Εσθήρ και του Δανιήλ; (Δανιήλ 8:2)

 4. Τι έλκυσε τον Αχάν τόσο πολύ ώστε αγνόησε την εντολή του Θεού και έγινε αιτία να ηττηθούν οι Ισραηλίτες στη Γαι; (Ιησούς του Ναυή 7:21)

 5. Όταν ο Θεός δημιούργησε μια σύζυγο για τον Αδάμ, τι εξήγγειλε ότι θα ήταν έκτοτε τα αντρόγυνα; (Γένεση 2:24)

 6. Ποιες πράξεις πνευματισμού καταδικάζονται στη Γραφή; (Δευτερονόμιο 18:10, 11)

 7. Πώς γιόρτασε ο Βασιλιάς Ασσουήρης το γεγονός ότι η Εσθήρ έγινε βασίλισσά του; (Εσθήρ 2:18)

 8. Τι προείπε ο Ιησούς ότι θα ήταν οι μαθητές του εξαιτίας του ονόματός του; (Ματθαίος 10:22)

 9. Ποια ήταν η Μαδιανίτισσα την οποία θανάτωσε ο Φινεές όταν ο Ζιμβρί την έφερε στο στρατόπεδο του Ισραήλ για να έχει ανήθικες σχέσεις μαζί της; (Αριθμοί 25:15)

10. Ποιο άτομο περιγράφεται στο 31ο κεφάλαιο των Παροιμιών; (Παροιμίες 31:10)

11. Με ποια λέξη αρχίζει καθένα από τα τρία μέρη της εξαγγελίας του Μιχαία εναντίον της Σαμάρειας και της Ιερουσαλήμ; (Μιχαίας 1:2· 3:1· 6:1)

12. Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του πρωτότοκου γιου του Δαβίδ, του Αμνών, ο οποίος όμως έλαβε αργότερα συγχώρηση από τον Δαβίδ; (2 Σαμουήλ 13:32, 33)

13. Γιατί η Μιχάλ, η σύζυγος του Δαβίδ, «τον καταφρόνησε μέσα στην καρδιά της», με αποτέλεσμα να πεθάνει άτεκνη; (2 Σαμουήλ 6:14‐16, 20‐23)

14. Με ποιο γεγονός συνδέει η Γραφή τον Αρμαγεδδώνα; (Αποκάλυψη 16:14, 16)

15. Στα Λύστρα, γιατί τα πλήθη άλλαξαν γρήγορα στάση και λιθοβόλησαν τον Παύλο ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να θυσιάσουν σε αυτόν; (Πράξεις 14:19)

16. Τι έκανε ο Πέτρος ενώ προσπαθούσε να προστατέψει τον Ιησού από τους στρατιώτες που ήρθαν για να τον συλλάβουν; (Ιωάννης 18:10)

17. Στον τρίτο πειρασμό στην έρημο, τι προσπάθησε ο Διάβολος να πείσει τον Ιησού να κάνει; (Ματθαίος 4:9)

18. Ποια ουσία χρησιμοποιείται στη Γραφή για να υποδηλώσει αμαρτία ή διαφθορά; (Ματθαίος 16:6)

19. Ποιων ανθρώπων τη σοφία ειπώθηκε ότι υπερέβαινε η σοφία του Σολομώντα; (1 Βασιλέων 4:31)

  Απαντήσεις στο Κουίζ

 1. Οικογενειακό τόπο ταφής

 2. Δροσιά και πόκος μαλλιού

 3. Σε κάστρο

 4. Ένα «επίσημο ένδυμα από τη Σεναάρ», μαζί με ασήμι και χρυσάφι

 5. «Μία σάρκα»

 6. Μαντεία, μαγεία, αναζήτηση οιωνών, μαγγανεία, δέσιμο με μαγικά λόγια, επιζήτηση συμβουλής από πνευματιστικούς μεσάζοντες, πνευματιστικές προρρήσεις και ούτω καθεξής

 7. Παρέθεσε ένα μεγάλο συμπόσιο, έδωσε αμνηστία σε όλη την επικράτειά του και έκανε δώρα

 8. «Αντικείμενα . . . μίσους»

 9. Χασβί, η κόρη του Σουρ

10. Μια “άξια σύζυγος”

11. «Ακούστε»

12. Ο τρίτος γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλώμ

13. Αντέδρασε βλέποντας τον Δαβίδ «να πηδάει και να χορεύει ενώπιον του Ιεχωβά» εκδηλώνοντας τη χαρά του

14. Με τον «πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοδύναμου»

15. Ήρθαν Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο και τους έπεισαν να ενεργήσουν έτσι

16. Τράβηξε το σπαθί του και χτύπησε τον δούλο Μάλχο, κόβοντάς του το δεξί αφτί

17. «Μια πράξη λατρείας» προς αυτόν

18. Προζύμι (μαγιά)

19. Εθάν, Αιμάν, Χαλχόλ και Δαρδά