Ποιος είναι «ο λόγος του Θεού» για τον οποίο το εδάφιο Εβραίους 4:12 λέει ότι «είναι ζωντανός και ασκεί δύναμη»;

Τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι ο απόστολος Παύλος αναφερόταν στο άγγελμα, ή στην έκφραση του σκοπού του Θεού, που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή.

Το εδάφιο Εβραίους 4:12 παρατίθεται συχνά στα έντυπά μας για να δείξει ότι η Γραφή έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές, και είναι απολύτως κατάλληλο να κάνουμε αυτή την εφαρμογή. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να δούμε το εδάφιο Εβραίους 4:12 στα ευρύτερα συμφραζόμενά του. Ο Παύλος πρότρεπε τους Εβραίους Χριστιανούς να συνεργάζονται με τους σκοπούς του Θεού, πολλοί εκ των οποίων διατυπώνονταν στα άγια συγγράμματα. Ο Παύλος χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τους Ισραηλίτες που είχαν σωθεί από την Αίγυπτο. Εκείνοι είχαν την προοπτική να μπουν στην υποσχεμένη γη “όπου έρρεε το γάλα και το μέλι”, εκεί που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν αληθινή ανάπαυση.—Έξοδ. 3:8· Δευτ. 12:9, 10.

Αυτός ήταν ο δηλωμένος σκοπός του Θεού. Εντούτοις, οι Ισραηλίτες αργότερα σκλήρυναν τις καρδιές τους και δεν άσκησαν πίστη. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι δεν εισήλθαν σε εκείνη την ανάπαυση. (Αριθ. 14:30· Ιησ. Ναυή 14:6-10) Ωστόσο, ο Παύλος πρόσθεσε ότι εξακολουθούσε να υπάρχει «μια υπόσχεση για είσοδο στην ανάπαυση του [Θεού]». (Εβρ. 3:16-19· 4:1) Η συγκεκριμένη «υπόσχεση» είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μέρος του δηλωμένου σκοπού του Θεού. Όπως οι Εβραίοι Χριστιανοί, έτσι και εμείς μπορούμε να διαβάζουμε για αυτόν τον σκοπό και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Για να υπογραμμίσει ότι αυτή η υπόσχεση βασίζεται στις Γραφές, ο Παύλος παρέθεσε τμήματα των εδαφίων Γένεση 2:2 και Ψαλμός 95:11.

Ασφαλώς, πρέπει να μας αγγίζει το γεγονός ότι «απομένει μια υπόσχεση για είσοδο στην ανάπαυση του [Θεού]». Έχουμε την πεποίθηση ότι η βασισμένη στη Γραφή προοπτική να εισέλθουμε στην ανάπαυση του Θεού είναι όντως εφικτή, και έχουμε κάνει ενέργειες για να εισέλθουμε σε αυτήν. Δεν το έχουμε κάνει αυτό πασχίζοντας να τηρήσουμε τον Μωσαϊκό Νόμο ή να κερδίσουμε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά με άλλα έργα. Απεναντίας, με πίστη, έχουμε συνεργαστεί χαρούμενα με τον αποκαλυμμένο σκοπό του Θεού και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη γη έχουν αρχίσει να μελετούν τη Γραφή και να μαθαίνουν για τις εκφράσεις του σκοπού του Θεού. Πολλοί από αυτούς υποκινούνται να αλλάξουν τρόπο ζωής, να ασκήσουν πίστη και να γίνουν βαφτισμένοι Χριστιανοί. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη ότι «ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ασκεί δύναμη». Ο δηλωμένος σκοπός του Θεού, όπως εκτίθεται στη Γραφή, έχει ήδη επηρεάσει τη ζωή μας, και θα συνεχίσει να ασκεί δύναμη σε αυτήν.