Θραύσματα από ένα πήλινο αγγείο ηλικίας 3.000 ετών που ήρθαν στο φως το 2012 κέντρισαν πρόσφατα το ενδιαφέρον των ερευνητών. Τι το ιδιαίτερο είχε αυτό το εύρημα; Δεν ήταν αυτά καθαυτά τα θραύσματα αλλά το τι ήταν γραμμένο πάνω τους.

Όταν οι αρχαιολόγοι κατάφεραν τελικά να συναρμολογήσουν αυτό το τεχνούργημα, μπόρεσαν να αποκρυπτογραφήσουν την αρχαία χαναανιτική γραφή. Έλεγε τα εξής: «Εσβά’αλ Μπεν [γιος του] Βεδά’». Είναι η πρώτη φορά που οι αρχαιολόγοι βρήκαν αυτό το όνομα σε κάποια αρχαία επιγραφή.

Στην πραγματικότητα, ένας άλλος Εσβάαλ αναφέρεται στην Αγία Γραφή—ήταν ένας από τους γιους του βασιλιά Σαούλ. (1 Χρον. 8:33· 9:39) Ο καθηγητής Γιόσεφ Γκάρφινκελ, ο οποίος συμμετείχε στην ανασκαφή, παρατηρεί: «Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το όνομα Εσβά’αλ εμφανίζεται στη Γραφή, τώρα δε και στα αρχαιολογικά ευρήματα, μόνο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Δαβίδ». Ορισμένοι θεωρούν ότι ήταν ένα όνομα που συναντάται μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Για πολλοστή φορά, μια λεπτομέρεια της Γραφής υποστηρίζεται από αρχαιολογικά στοιχεία.

Σε ένα άλλο σημείο της Γραφής, το όνομα Εσβάαλ παρουσιάζεται ως Ις-βοσθέ, όπου το «βάαλ» έχει αντικατασταθεί από το «βοσθέ». (2 Σαμ. 2:10) Γιατί; «Στο βιβλίο 2 Σαμουήλ υπήρχε προφανώς απροθυμία να χρησιμοποιηθεί το όνομα Εσβά’αλ, το οποίο θύμιζε τον χαναανιτικό θεό της θύελλας Βά’αλ», εξηγούν οι ερευνητές, «αλλά το αρχικό όνομα . . . διατηρήθηκε στο Βιβλίο των Χρονικών».