ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ;

Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ποτέ ο Θεός;

Η Αγία Γραφή λέει: «Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο».Ιωάννης 3:16.

Αυτό το τεύχος της Σκοπιάς εξετάζει γιατί έστειλε ο Θεός τον Ιησού στη γη να πεθάνει για εμάς και πώς μπορούμε εμείς να δείξουμε εκτίμηση για αυτό το δώρο.