ΠΡΟΒΟΛΗ
Κείμενο
Εικόνα

(Πράξεις 20:20)

 1. 1. Σε κάθε σπίτι φέρνουμε

  τα νέα τα καλά,

  στα πρόβατα του Ιεχωβά

  σε πόλεις και χωριά.

  Με ζήλο διακηρύττουμε

  σ’ ολόκληρη τη γη

  η Βασιλεία του Θεού

  πως έχει ιδρυθεί.

 2. 2. Στα σπίτια πάμε τ’ άγγελμα

  πολλοί για να σωθούν,

  το όνομα του Ιεχωβά

  να επικαλεστούν.

  Ποιος θα τιμήσει τ’ όνομα

  Εκείνου π’ αγνοεί;

  Κηρύττουμε το όνομα

  για να διαδοθεί.

 3. 3. Στα σπίτια ας φροντίσουμε

  τα νέα ν’ ακουστούν,

  και όλοι ας διαλέξουνε

  αν θ’ ανταποκριθούν.

  Οι λόγοι της ελπίδας μας

  παντού ας κηρυχτούν,

  και του Θεού τα πρόβατα

  στο τέλος θα βρεθούν.

(Βλέπε επίσης Πράξ. 2:21· Ρωμ. 10:14.)