ΠΡΟΒΟΛΗ
Κείμενο
Εικόνα

(Ματθαίος 11:28-30)

 1. 1. Ο Γιος του Θεού ήταν πράος κι απλός,

  ποτέ του φιλόδοξος ούτε σκληρός.

  Η πρώτιστη θέση τού έχει δοθεί,

  μα πάντα κρατάει καρδιά ταπεινή.

 2. 2. Σ’ αυτούς που σηκώνουν φορτία βαριά

  βοήθεια δίνει πολύ στοργικά.

  Πραότητα δείχνει, θα τους ευνοεί,

  αν τη Βασιλεία ζητούν ταπεινοί.

 3. 3. Για όλους μας είν’ ο Χριστός Κεφαλή,

  κι εμείς μεταξύ μας απλώς αδελφοί.

  Τους πράους πολύ ο Θεός αγαπά.

  Τη γη θα τους δώσει για κληρονομιά.