Κατεβάστε δράματα βασισμένα σε Βιβλικές αφηγήσεις, τα οποία περιέχουν πολύτιμα διδάγματα για πρόσωπα και γεγονότα της Αγίας Γραφής.