Προσέξτε την αξιοθαύμαστη διδακτική ικανότητα του Ιησού καθώς δίνει με θάρρος μαρτυρία για την αλήθεια.

Βασίζεται στα εδάφια Ματθαίος 21:23-46· 22:15-46.