Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ο Ιεχωβά Ελευθερώνει τον Λαό Του

Η Βιβλική αφήγηση των κεφαλαίων 3 ως 15 του βιβλίου της Εξόδου αποδεικνύει ότι ο Θεός που χώρισε στα δύο την Ερυθρά Θάλασσα θα σώσει και εσάς αν εκδηλώνετε πίστη με υπομονή.

Βασίζεται στα εδάφια Έξοδος 3:1-22· 4:1-9· 5:1-9· 6:1-8· 7:1-7· 14:5-10, 13-31· 15:1-21.