1. Πού πρέπει να στρεφόμαστε για ενίσχυση και δύναμη; (Ιησ. Ναυή 1:9· Ψαλμ. 68:35)

  2. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρή πίστη; (Εβρ. 11:6)

  3. Γιατί μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε επιτυχία στο έργο που μας έχει αναθέσει ο Ιεχωβά; (Αγγ. 2:4-9)

  4.   Πώς μας ενισχύει ο Ιεχωβά όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρές δοκιμασίες; (Ψαλμ. 18:6, 30· Κολ. 4:10, 11, υποσ.)

  5. Τι θα βοηθάει τα νεαρά άτομα και τους γαμήλιους συντρόφους να υποστηρίζουν την κυριαρχία του Ιεχωβά; (Ματθ. 22:37, 39)

  6. Πώς μπορούμε “να στεκόμαστε σταθεροί στην πίστη” και “να γινόμαστε κραταιοί”; (1 Κορ. 16:13· Ρωμ. 15:5· Εβρ. 5:11–6:1· 12:16, 17)