“Δείχνουμε όλο και περισσότερο θάρρος για να αναγγέλλουμε τον λόγο του Θεού άφοβα”​—ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1:14

ΠΡΩΙ

 ΑΠΟΓΕΥΜΑ