«Να είσαι θαρραλέος και πολύ ισχυρός»​—ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 1:7

ΠΡΩΙ

 ΑΠΟΓΕΥΜΑ