Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Πρόγραμμα Συνέλευσης Περιοχής 2017-2018—Με τον Επίσκοπο Περιοχής

Βρείτε τις Απαντήσεις στις Ερωτήσεις

Βρείτε τις Απαντήσεις στις Ερωτήσεις
  1. Γιατί είναι δύσκολο να κάνουμε το καλό; (1 Πέτρ. 5:8· Ρωμ. 12:2· Ρωμ. 7:21-25)

  2. Τι σημαίνει να σπέρνουμε μεριμνώντας για τη σάρκα, και πώς μπορούμε να το αποφεύγουμε; (Γαλ. 6:8)

  3. Προς ποιους πρέπει να «εργαζόμαστε το καλό»; (Γαλ. 6:10)

  4. Πώς μπορούμε να σπέρνουμε μεριμνώντας για το πνεύμα; (Γαλ. 6:8)

  5. Τι θα θερίσουμε αν δεν αποκάμνουμε; (Γαλ. 6:9)