Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Πρόγραμμα Συνέλευσης Περιοχής 2017-2018—Με Εκπρόσωπο του Γραφείου Τμήματος

Μην Παραιτείστε Καθώς Εκπληρώνετε τον Νόμο του Χριστού!

Μην Παραιτείστε Καθώς Εκπληρώνετε τον Νόμο του Χριστού!

 ΠΡΩΙ

 • 9:40 Μουσική

 • 9:50 Ύμνος Αρ. 17 και Προσευχή

 • 10:00 Ποιος Είναι ο Νόμος του Χριστού;

 • 10:15 Ας Εκπληρώνουμε τον Νόμο του Χριστού Όταν δεν μας Βλέπουν οι Άλλοι

 • 10:30 Ας Εκπληρώνουμε τον Νόμο του Χριστού στη Διακονία Αγρού

 • 10:55 Ύμνος Αρ. 70 και Ανακοινώσεις

 • 11:05 Ο Νόμος του Χριστού—Γιατί Είναι Ανώτερος;

 • 11:35 Αφιέρωση και Βάφτισμα

 • 12:05 Ύμνος Αρ. 51

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 • 1:20 Μουσική

 • 1:30 Ύμνος Αρ. 76

 • 1:35 Εμπειρίες

 • 1:45 Περίληψη της Σκοπιάς

 • 2:15 Ας Εκπληρώνουμε τον Νόμο του Χριστού στην Οικογένεια

 • 2:30 Ας Εκπληρώνουμε τον Νόμο του Χριστού στο Σχολείο

 • 2:45 Ύμνος Αρ. 35 και Ανακοινώσεις

 • 2:55 Να Αγαπάτε ο Ένας τον Άλλον, Όπως ο Ιησούς Αγάπησε Εσάς

 • 3:55 Ύμνος Αρ. 13 και Προσευχή