Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Πρόγραμμα Συνέλευσης Περιοχής 2017-2018—Με Εκπρόσωπο του Γραφείου Τμήματος

Βρείτε τις Απαντήσεις στις Ερωτήσεις

Βρείτε τις Απαντήσεις στις Ερωτήσεις
  1. Ποιος είναι “ο νόμος του Χριστού”; (Γαλ. 6:2)

  2. Πώς μπορούμε να εκπληρώνουμε τον νόμο του Χριστού όταν δεν μας βλέπουν οι άλλοι; (1 Κορ. 10:31)

  3. Πώς εκπληρώνουμε τον νόμο του Χριστού στη διακονία αγρού; (Λουκ. 16:10· Ματθ. 22:39· Πράξ. 20:35)

  4. Γιατί είναι ο νόμος του Χριστού ανώτερος από τον Μωσαϊκό Νόμο; (1 Πέτρ. 2:16)

  5.   Πώς μπορούν οι γαμήλιοι σύντροφοι και οι γονείς να εκπληρώνουν τον νόμο του Χριστού στην οικογένειά τους; (Εφεσ. 5:22, 23, 25· Εβρ. 5:13, 14)

  6. Πώς μπορείτε να εκπληρώνετε τον νόμο του Χριστού στο σχολείο; (Ψαλμ. 1:1-3· Ιωάν. 17:14)

  7. Πώς μπορούμε να αγαπάμε τους άλλους, όπως ο Ιησούς αγάπησε εμάς; (Γαλ. 6:1-5, 10)