Η αδικία αφθονεί στο σημερινό κόσμο, και πολλοί κακώς κατηγορούν τον Θεό. Εντούτοις, η Γραφή διδάσκει μια συγκινητική αλήθεια—ότι «ο Ιεχωβά αγαπάει τη δικαιοσύνη». (Ψαλμός 37:28) Σε αυτό το τμήμα θα μάθουμε πώς αυτός απέδειξε ότι τα συγκεκριμένα λόγια είναι αληθινά, δίνοντας ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα.